Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Aangifte ontvankelijkheid van het ongeval

voor: Werkgevers en mandatarissen

Als werkgever uit de publieke sector moet u meedelen:

  • dat u het ongeval al dan niet ten laste neemt, ofwel
  • dat u twijfelt, en bijkomende informatie of een beslissing over de medische ontvankelijkheid afwacht.

Wanneer moet u uw beslissing melden?

U moet de informatie over de juridische ontvankelijkheid van het ongeval doorgeven binnen de 30 dagen na ontvangst van de aangifte.
Als u uw beslissing nadien verandert, moet u een nieuwe aangifte van ontvankelijkheid doen.

Wat moet u invullen?

U vult de code in die overeenstemt met uw beslissing:

  • aanvaard,
  • twijfelachtig, of
  • geweigerd.

Bij een weigering moet u de reden aangeven. U kunt maximaal 5 weigeringsredenen meedelen.

Bent u als werkgever bij Medex aangesloten? Als Medex oordeelt dat er geen causaal verband is tussen het ongeval en het letsel, wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.