Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Vooraleer u begint

voor: Werkgevers en mandatarissen

Vooraleer u aangiften kunt verzenden via batch, moet u de volgende stappen doorlopen:

 1. U heeft een ondernemingsnummer nodig bij de Kruispuntbank van Ondernemingen Nieuw venster. Als u nog niet over een uniek ondernemingsnummer beschikt, moet u zich inschrijven bij een ondernemingsloket.
 2. De vestiging waar het slachtoffer werkt moet ook geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen Nieuw venster. Als u nog geen vestigingseenheidsnummer heeft, moet u de vestiging registreren bij uw referentie-instelling.
 3. U moet als werkgever geïdentificeerd zijn bij de RSZ. Hiervoor moet u de formulieren ingevuld doorsturen naar de RSZ.
 4. U moet een beveiligde toegang aanvragen voor de beveiligde onlinediensten op dit portaal. Hiervoor moet u in uw onderneming een Verantwoordelijke Toegangen Onderneming aanstellen. Het duurt vijf (bij een werkgever) tot tien dagen (bij een sociale dienstverrichter) vooraleer u de toegang ontvangt voor uw onderneming of voor de onderneming die u gemandateerd heeft.
 5. Eenmaal u de beveiligde toegang ontvangen heeft, moet u een certificaat en een digitale handtekening aanvragen bij een erkende certificatie-autoriteit.
  In de onlinedienst “Toegangsbeheer” moet u een verzender creëren wanneer u zich aanmeldt op dit portaal.
  Meer informatie over de gestructureerde berichten
 6. U moet eveneens aangeven voor welke onlinediensten u gestructureerde berichten wenst te gebruiken.
 7. Vanaf dat moment wordt u uitgenodigd om het versturen van aangiftes te testen in een simulatieomgeving.