Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Vooraleer u begint

voor: Werkgevers en mandatarissen

Vooraleer u een arbeidsongeval elektronisch kunt aangeven via de onlinedienst Publiato, moet u de volgende stappen doorlopen:

  1. U heeft een ondernemingsnummer nodig bij de Kruispuntbank van Ondernemingen Nieuw venster. Als u nog niet over een uniek ondernemingsnummer beschikt, moet u zich inschrijven bij een ondernemingsloket.
  2. De vestiging waar het slachtoffer werkt moet ook geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen Nieuw venster. Als u nog geen vestigingseenheidsnummer heeft, moet u de vestiging registreren bij uw referentie-instelling.
  3. U moet als werkgever geïdentificeerd zijn bij de RSZ. Hiervoor moet u de formulieren ingevuld doorsturen aan de RSZ.
  4. U moet een beveiligde toegang aanvragen voor de beveiligde onlinediensten op dit portaal. Hiervoor moet u in uw onderneming een Verantwoordelijke Toegangen Onderneming aanstellen. Het duurt vijf (bij een werkgever) tot tien dagen (bij een sociale dienstverrichter) vooraleer u de toegang ontvangt voor uw onderneming of voor de onderneming die u gemandateerd heeft.
  5. Eenmaal u de beveiligde toegang ontvangen heeft, kunt u Publiato opstarten en de verschillende schermen invullen die overeenstemmen met uw aanvraag. U kunt enkel een aangifte invoeren voor de personen die in de Dimona vermeld staan.