Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Wat ontvangt u na het indienen?

voor: Werkgevers en mandatarissen

Ontvangstbewijs

Het ontvangstbewijs (of ACRF) is het bericht dat bewijst dat uw aangifte goed ontvangen werd. Een positief ontvangstbewijs betekent dat het bestand verder kan worden behandeld door de betrokken instelling.

De inhoud van dit ACRF-bericht kan via de TechLib geraadpleegd worden.

Functionele feedback

Op elke aangifte volgt een functionele feedback. Dat bericht deelt mee of uw aangifte aanvaard of geweigerd werd. In geval van weigering bevat het ook een overzicht van de vastgestelde fouten. Elke functionele feedback zal een ticketnummer bevatten dat toegekend is door het portaal van de sociale zekerheid.

Een bericht bevat daarnaast ook een ticketnummer van Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) als de aangifte door Fedris gecontroleerd (en dus aanvaard of geweigerd) is. Het ticketnummer van het Fedris zal niet altijd aanwezig zijn, aangezien het mogelijk is dat uw aangifte al op het portaal geweigerd werd. 

Er zijn vier verschillende soorten functionele feedback:

  • Uw aangifte wordt aanvaard: Flux6359Message
  • Uw aangifte wordt geweigerd omdat ze niet verwerkt kan worden: Flux6997Message
  • Uw aangifte wordt geweigerd omdat er fouten in de Prefix zitten: Flux6998Message
  • Uw aangifte wordt geweigerd omwille van inhoudsfouten: het bericht zelf wordt teruggestuurd maar verrijkt met de vastgestelde fouten

De inhoud van deze verschillende berichten kan via Glossat II geraadpleegd worden.

In geval van aangifte van een arbeidsongeval (Flux6321Message en Flux6322Message) ontvangt u bij aanvaarding ook een pdf-document. Op dat pdf-document vindt u alle detailgegevens van de aangifte.