Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
HTTP/1.1 200 OK Date: Tue, 21 May 2019 12:00:48 GMT Server: Apache Last-Modified: Mon, 04 Jun 2018 05:50:30 GMT ETag: "9f910-489e-56dca82de9580" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 18590 X-UA-Compatible: IE=Edge Keep-Alive: timeout=5, max=95 Connection: Keep-Alive Content-Type: text/html Publiato: Aangifte van tijdelijke ongeschiktheid - Sociale Zekerheid
Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene informatie

Aangifte van tijdelijke ongeschiktheid

voor: Werkgevers en mandatarissen

Medex of niet?

De aangifte van tijdelijke ongeschiktheid verschilt naargelang werkgevers wel of niet bij Medex aangesloten zijn.

U bent aangesloten bij Medex

U blijft Medex informeren over de periodes van tijdelijke ongeschiktheid. Vanaf eind 2015 geeft Medex die periodes van tijdelijke ongeschiktheid door via Publiato.

U bent niet aangesloten bij Medex

U bent werkgever in de publieke sector, maar niet aangesloten bij Medex? Dan moet u het begin en het einde van de periode van tijdelijke ongeschiktheid meedelen met twee afzonderlijke aangiftes in Publiato. U kunt die aangiftes nadien altijd nog aanpassen of annuleren.

Als de tijdelijke arbeidsongeschiktheid voortduurt of als het slachtoffer hervalt, moet u die nieuwe periodes van ongeschiktheid op dezelfde manier aangeven.

Wanneer moet u de tijdelijke ongeschiktheid aangeven?

U moet de begin- en einddatum van de periode van tijdelijke ongeschiktheid meedelen zodra u die kent.

Wat moet u vermelden?

Als u het begin van de tijdelijke ongeschiktheid aangeeft, vult u in:

  • de begindatum van de periode van tijdelijke ongeschiktheid,
  • de ontvankelijkheidscode die aangeeft of er al dan niet een oorzakelijk verband bestaat tussen het arbeidsongeval en de tijdelijke ongeschiktheid, of dat er twijfel over bestaat, en
  • de graad van ongeschiktheid voor de periode.

U kunt de ontvankelijkheidscode nadien altijd nog wijzigen. Maar als u de begindatum van de tijdelijke ongeschiktheid en/of de graad van ongeschiktheid wilt wijzigen, moet u eerst de eerste aangifte van tijdelijke ongeschiktheid annuleren.

Als u het einde van de tijdelijke ongeschiktheid aangeeft, vult u in:

  • de begindatum van de periode van tijdelijke ongeschiktheid waaraan een einde is gekomen;
  • de einddatum van de tijdelijke ongeschiktheid.