Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene informatie

Hoe krijgt u toegang tot Publiato?

voor: Werkgevers en mandatarissen

Om een beveiligde toegang te krijgen tot Publiato moet u als werkgever geregistreerd zijn op het portaal van de Sociale Zekerheid.

Om de gegevens van uw onderneming of organisatie te beheren, zijn er twee mogelijkheden:

U wilt een toegang tot Publiato voor uw eigen onderneming

Uw onderneming is:

U wilt een toegang tot Publiato voor uw sociale dienstverrichter (eventueel uw verzekeraar) of erkend sociaal secretariaat EN een toegang voor uw eigen onderneming

Uw onderneming is:

U vult een Publiato-procuratie .pdf - Nieuw venster in waarmee u uw sociale dienstverrichter of sociaal secretariaat een mandaat geeft. Zowel u als de sociale dienstverrichter die u aanstelt moeten het document ondertekenen. De mandataris moet het mandaat invoeren in Mahis en de gescande, ingevulde en ondertekende procuratie in bijlage toevoegen.