Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Voor wie doet u aangifte?

voor: Werkgevers en mandatarissen

U geeft de ongevallen aan van personen op wie de wet van 3 juli 1967 van toepassing is. Algemeen gaat het hier over:

  • personeel dat in vast dienstverband benoemd is;
  • tijdelijk personeel; en
  • contractueel personeel.

Opgelet:
Dit algemene principe is niet van toepassing op autonome overheidsinstellingen waarvan:

  • het contractuele personeel onderworpen is aan de arbeidsongevallenwet in de privésector van 10 april 1971, en
  • de ongevallen van het statutaire personeel geregeld worden door de wet van 3 juli 1967 Nieuw venster.

Alleen de arbeidsongevallen van het statutaire personeel worden aangegeven met Publiato.