Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Aangifte van een arbeidsongeval

voor: Werkgevers en mandatarissen

Wanneer moet het ongeval worden aangeven op het portaal?

De gegevens van de ongevalsaangifte moeten binnen de twee dagen na de ontvangst van de aangifte worden meegedeeld.

Wat moet u invullen?

De arbeidsongevalsaangifte omvat vier gegevensdomeinen:

 • U moet de volgende gegevens vermelden:

  • het ondernemingsnummer van de werkgever (indien een mandataris aangifte doet),
  • het vestigingseenheidsnummer van de vestiging waarin het slachtoffer werkt,
  • het vestigingseenheidsnummer van de dienst arbeidsongevallen, als het beheer in handen is van een aparte dienst, en
  • het ondernemingsnummer van uw verzekeringsonderneming (indien u verzekerd bent).
 • U vult de volgende gegevens van het slachtoffer in:

  • zijn rijksregisternummer,
  • zijn taalrol: Frans, Nederlands of Duits,
  • zijn dossiernummer bij de werkgever: intern referentienummer,
  • zijn bankrekeningnummer (in IBAN-formaat) en het identificatienummer van zijn bank (in BIC-formaat), en
  • zijn correspondentieadres, indien verschillend van het officiële adres (met eventueel privételefoonnummer, gsm-nummer en e-mailadres).
 • U neemt de informatie over die het slachtoffer, zijn rechthebbende, zijn hiërarchische chef of elke andere betrokken persoon meegedeeld heeft:

  1. Het moment van het ongeval: datum en, in de mate van het mogelijke, uur van het ongeval.
  2. De plaats van het ongeval:
   • Als het ongeval niet in de vestiging is gebeurd: adres van de plaats van het ongeval;
   • Als het ongeval op de openbare weg is gebeurd: preciseren of het al dan niet om een verkeersongeval gaat;
   • Als het ongeval op een mobiele of tijdelijke werf is gebeurd: werfnummer en adres (straat of weg, postcode, gemeente en landencode).
  3. Het soort ongeval: of het slachtoffer al dan niet aan het werk was binnen zijn gewone functie.
  4. De oorzaken en omstandigheden van het ongeval:
   • het soort plaats waar het ongeval is gebeurd,
   • het soort werk van het slachtoffer,
   • zijn specifieke fysieke activiteit op het moment van het ongeval,
   • de gebeurtenissen die afwijken van het normale proces en die het ongeval hebben veroorzaakt,
   • de voorwerpen die erbij betrokken waren, en
   • het contact dat de blessure heeft veroorzaakt.
  5. De eerste zorgen: wie de eerste zorgen heeft verleend, en wanneer.
  6. Het proces-verbaal, de eventuele verantwoordelijke voor het ongeval, en getuigen.
 • De ongevalsfiche bestaat uit verschillende rubrieken:

  1. De gegevens over het slachtoffer

  Gegevens over het werk van het slachtoffer:

  • de datum van indiensttreding,
  • of het een contract van bepaalde of onbepaalde duur is,
  • de datum van het einde van het contract als die bekend is, en
  • of het om een voltijds of een deeltijds contract gaat.

  Gegevens over het beroepsstatuut van het slachtoffer:

  • beroepscategorie,
  • beroep,
  • anciënniteit,
  • het soort werkplek, en
  • de werktijdregeling op de dag van het ongeval.

  2. Gegevens over het ongeval, de gevolgen ervan en het preventieluik

  Het soort ongeval:
  • arbeidsplaatsongeval,
  • arbeidswegongeval, of
  • ongeval gebeurd buiten de functies die door het slachtoffer worden uitgevoerd, maar veroorzaakt door een derde door de functies van het slachtoffer.
  De oorzaken en omstandigheden van het ongeval

  De preventieadviseur beschrijft beknopt:

  • het soort werk,
  • de laatste afwijkende gebeurtenis, en
  • het voorwerp geassocieerd met die afwijkende gebeurtenis.

  Verder geeft de preventieadviseur ook volgende elementen aan:

  • de manier waarop het slachtoffer gewond is geraakt (contactwijze van verwonding),
  • het soort letsel, en
  • het verwonde deel van het lichaam.
  De gevolgen van het ongeval (effectief of voorzien)

  De werkgever deelt de gevolgen mee (tijdelijke of blijvende ongeschiktheid, overlijden) evenals gegevens over een eventuele werkonderbreking.

  Informatie over de beschermingsmiddelen

  De werkgever moet in de ongevalsaangifte het of de beschermingsmiddel(en) meedelen dat of die het slachtoffer droeg op het moment van het ongeval.

  De preventiemaatregelen die genomen moeten worden

  De preventieadviseur geeft aan welke maatregelen er moeten worden genomen om gelijkaardige ongevallen te vermijden.

Verder moet u ook de aangevers van het ongeval vermelden:

 • Naam en voornaam van het slachtoffer of de persoon die het ongeval aangegeven heeft, en
 • Naam en voornaam van de aangever van de overheid en de preventieadviseur.

Ten slotte moet u ook een medisch attest (Model B) aan uw aangifte toevoegen. U scant het medisch attest in en verstuurt het in pdf-formaat. Als u bij Medex aangesloten bent, wordt het model B automatisch verstuurd via het netwerk van de Sociale Zekerheid.

Een uitgebreide bespreking van de gegevens die u moet invullen vindt u in "Een arbeidsongeval aangeven met Publiato" .pdf - Nieuw venster ».