Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Mededeling van de afsluiting en eventuele heropening van het dossier

voor: Werkgevers en mandatarissen

Als werkgever uit de publieke sector moet u de afsluiting en eventueel de heropening van een arbeidsongevaldossier via Publiato meedelen.

Wanneer moet u de afsluiting en de heropening van het dossier meedelen?

De informatie moet worden meegedeeld op het moment van de afsluiting en heropening.

Het dossier kan worden afgesloten:

  • wanneer er werd geweigerd om het ongeval ten laste te nemen (afgesloten na weigering),
  • wanneer het slachtoffer genezen verklaard werd,
  • wanneer het slachtoffer overlijdt door de gevolgen van het ongeval, voor zover de beslissing tot ontvankelijkheid van dat ongeval eerder al werd meegedeeld, of
  • wanneer het slachtoffer overlijdt (natuurlijke dood) en het dossier werd afgesloten.

Het dossier wordt heropend:

  • wanneer de ontvankelijkheid van het ongeval wordt gewijzigd (bijvoorbeeld wanneer een aanvankelijk geweigerd ongeval nadien toch wordt aanvaard),
  • wanneer de medische toestand van het slachtoffer verergert en het slachtoffer niet meer als genezen wordt beschouwd.

Wat moet u vermelden?

Als het dossier wordt afgesloten, vermeldt u de afsluitingsdatum.

Als het dossier wordt heropend, vermeldt u de heropeningsdatum.