Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Scenario 2 - Maandelijkse aangifte aangepaste arbeid

Maandelijkse aangifte in geval van hervatting van aangepaste arbeid in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid en uitoefening van aangepaste arbeid in het kader van een maatregel van moederschapsbescherming.

De werknemer die een aangepaste activiteit aanvat in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid, of de werkneemster die een aangepaste arbeid uitoefent in het kader van een maatregel van moederschapsbescherming, ontvangt onder bepaalde voorwaarden een uitkering waarvan het bedrag wordt berekend na toepassing van een bijzondere cumulatiebepaling.

Met scenario 2 deelt de werkgever de gegevens mee die nodig zijn om het bedrag te berekenen van de uitkeringen die tijdens deze periode van arbeidsongeschiktheid of moederschapsbescherming worden toegekend.

Deze aangifte bevat de identificatiegegevens van de werkgever, de werknemer en de tewerkstelling die worden meegedeeld volgens een structuur die gemeenschappelijk is aan de ASR die geen mini-DmfA bevatten.

Technische informatie

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Nieuw venster, enz.) over ASR Uitkeringen is gegroepeerd in TechLib

Instructies voor de werkgever