Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Onlinediensten: Oefenen

Demoversies

De ASR wordt momenteel grondig herzien. De verschillende scenario’s worden stuk voor stuk naar de nieuwe onlinedienst overgebracht. De demoversies verwijzen dus naar twee onlinediensten: de oude en de nieuwe, afhankelijk van het scenario.

Toegang tot de onlinediensten

 • Werkloosheid: vaststellen van recht

  C3.2 (aanvraag tijdelijke werkloosheid) / C131A (aanvang deeltijdse arbeid) / C103 (aanvraag jeugd- of seniorvakantie)

 • Werkloosheid: maandelijkse aangifte

  C3.2 (uren tijdelijke werkloosheid) / C131B (deeltijdse arbeid) / C78 (beschutte werkplaats / C78x (activa, sine, DSP) / C103 (uren jeugd- of seniorvakantie)

 • Uitkeringen

  Inlichtingenblad / Aangifte van werkhervatting / NEW Maandelijkse aangifte aangepaste arbeid

Een aangifte indienen (demoversie)

 • Werkloosheid: vaststellen van recht

  C4 (volledige werkloosheid)
 • Arbeidsongevallen

 • Uitkeringen

  Attest met het oog op de vergoeding van borstvoedingspauzes / Jaarlijkse vakantieaangifte

Werkgever (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

Een aangifte indienen / wijzigen (demoversie)

Provinciaal of plaatselijk bestuur

Een aangifte indienen (demoversie)

Alle werkgevers

Een aangifte annuleren (demoversie)

Met de demoversies test u de verzending van ASR-gegevens zonder dat de ingevoerde gegevens geregistreerd worden. Op dit moment kunt u enkel de aangiftes van sociale risico’s in de sectoren Werkloosheid en Uitkeringen testen.

Voor het wijzigen of annuleren van een aangifte moet u het ticketnummer van de originele aangifte invullen. Het ticketnummer moet in deze demoversie niet verwijzen naar een bestaande aangifte, maar het nummer moet wel de correcte vorm hebben. Beschikt u niet over een dergelijk nummer, gebruik dan dit fictieve nummer: 340-00000PB-00-N.

Verder vestigen we uw aandacht op het volgende:

 • Er wordt gewerkt met een vaste set van louter fictieve gegevens.
 • Bepaalde gegevens op de afdruk, op het einde van de aangifte, kunnen afwijken van de ingevoerde gegevens.
 • Gebruik enkel de navigatiemogelijkheden binnen de onlinedienst zelf. We raden u dus af om de back- en forward-toetsen van uw browser te gebruiken.

Neem best de administratieve instructies om de aangifte in te vullen even door voordat u de aangifte test. U zult de opbouw van de aangifte en de reden waarom bepaalde gegevens worden gevraagd beter begrijpen.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met het contactcenter op het nummer 02 511 51 51.