Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Demoversies

De ASR wordt momenteel grondig herzien. De verschillende scenario’s worden stuk voor stuk naar de nieuwe onlinedienst overgebracht. De demoversies verwijzen dus naar twee onlinediensten: de oude en de nieuwe, afhankelijk van het scenario.

Toegang tot de onlinediensten

Nieuwe onlinedienst

 • Werkloosheid: vaststellen van recht

  C3.2 (aanvraag tijdelijke werkloosheid) / C131A (aanvang deeltijdse arbeid) / C103 (aanvraag jeugd- of seniorvakantie)

 • Werkloosheid: maandelijkse aangifte

  C3.2 (uren tijdelijke werkloosheid) / C131B (deeltijdse arbeid) / C78 (beschutte werkplaats) / C78x (activa, sine, DSP) / C103 (uren jeugd- of seniorvakantie)

 • Uitkeringen

  Inlichtingenblad / Aangifte van werkhervatting / Maandelijkse aangifte aangepaste arbeid / NEW Attest met het oog op de vergoeding van borstvoedingspauzes

Een aangifte indienen (demoversie)

Oude onlinedienst (scenario’s nog te migreren)

 • Werkloosheid: vaststellen van recht

  C4 (volledige werkloosheid)
 • Arbeidsongevallen

 • Uitkeringen

  Jaarlijkse vakantieaangifte

Met de demoversies test u de verzending van ASR-gegevens zonder dat de ingevoerde gegevens geregistreerd worden. Op dit moment kunt u enkel de aangiftes van sociale risico’s in de sectoren Werkloosheid en Uitkeringen testen.

Voor het wijzigen of annuleren van een aangifte moet u het ticketnummer van de originele aangifte invullen. Het ticketnummer moet in deze demoversie niet verwijzen naar een bestaande aangifte, maar het nummer moet wel de correcte vorm hebben. Beschikt u niet over een dergelijk nummer, gebruik dan dit fictieve nummer: 340-00000PB-00-N.

Verder vestigen we uw aandacht op het volgende:

 • Er wordt gewerkt met een vaste set van louter fictieve gegevens.
 • Bepaalde gegevens op de afdruk, op het einde van de aangifte, kunnen afwijken van de ingevoerde gegevens.
 • Gebruik enkel de navigatiemogelijkheden binnen de onlinedienst zelf. We raden u dus af om de back- en forward-toetsen van uw browser te gebruiken.

Neem best de administratieve instructies om de aangifte in te vullen even door voordat u de aangifte test. U zult de opbouw van de aangifte en de reden waarom bepaalde gegevens worden gevraagd beter begrijpen.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met het contactcenter op het nummer 02 511 51 51.