Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
ASR - Uitkeringen

Scenario 6 - Aangifte van werkhervatting

De werkgever wordt gevraagd de datum mee te delen waarop de werknemer het werk heeft hervat na het eindigen van een sociaal risico.

Deze aangifte gebeurt via scenario 6 dat de identificatiegegevens bevat van de werkgever en van de natuurlijke persoon en de datum van de werkhervatting.

Technische informatie

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen gestructureerde bijlagen (Nieuw venster), enz.) over ASR Uitkeringen is gegroepeerd in TechLib