Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Veelgestelde vragen

Ik ben een werkgever / ESS / Dienstverlener: wat moet ik doen om een aanvraag te ontvangen ?

Eerst moet u DestHa activeren. Hiervoor moet de lokale beheerder zich aanmelden op de portaalsite. Op zijn welkomstpagina klikt hij bij toegangsbeheer op "consultatie of wijziging" van DestHa.

Voor de verschillende scenario's kiest hij de bestemmeling en het kanaal.

Alle uitleg is terug te vinden op het portaal onder de rubriek "aangifte sociale risico's", "uitkeringen", "aanvraagformulier".

Waar worden de ASR-aanvragen naartoe gestuurd ?

De ASR-aanvragen worden naar uw e-Box Enterprise gestuurd als u het kanaal WEB gekozen hebt als ontvangstkanaal voor de aanvraag in DestHa.

Als u het kanaal Batch hebt gekozen, dan zullen de aanvragen u via ditzelfde kanaal toegestuurd worden.

Als u niet voor het elektronische weg geopteerd hebt, dan zal het papieren formulier u opgestuurd worden door het ziekenfonds waarbij uw werknemer is aangesloten, of zal uw werknemer u dit zelf bezorgen.