Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
ASR - Uitkeringen

Scenario 5 - Jaarlijkse vakantieaangifte

De reglementering bepaalt dat de uitkeringen geweigerd worden voor de vakantiedagen die de werknemer ten gevolge van het sociaal risico niet kan opnemen vóór het einde van het vakantiejaar en die gedekt zijn door vakantiegeld of een loon.

Met scenario 5 deelt de werkgever de gegevens mee die het mogelijk maken de weigeringsregel toe te passen voor de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld of een loon.

De vakantieaangifte bevat twee sub-risico's (een sub-risico "bediende" en een sub-risico "arbeiders"). Het sub-risico "bediende" moet ingevuld worden voor de bediende aan wie het vakantiegeld betaald wordt door de werkgever en het sub-risico "arbeiders" moet ingevuld worden voor de werknemers aan wie het vakantiegeld betaald wordt door een vakantiekas of door de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie.
Deze aangifte bevat de identificatiegegevens van de werkgever, de werknemer en de tewerkstelling die worden meegedeeld volgens een structuur die gemeenschappelijk is aan de ASR die geen mini-DmfA bevatten.

De eerste aanvragen van een scenario 5 worden verstuurd vanaf de maand juni.

Technische informatie

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen gestructureerde bijlagen (Nieuw venster), enz.) over ASR Uitkeringen is gegroepeerd in TechLib