Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Scenario 5 - Jaarlijkse vakantieaangifte

De reglementering bepaalde dat de uitkeringen werden geweigerd worden voor de vakantiedagen die gedekt zijn door vakantiegeld of een loon.

Vanaf het vakantiejaar 2024 wordt deze regel voor het weigeren van de uitkeringen afgeschaft. Scenario 5 mag dus niet meer worden gebruikt voor het vakantiejaar 2024 en de daaropvolgende vakantiejaren.

Voor de vakantiejaren vóór 2024 met scenario 5 deelt de werkgever de gegevens mee die het mogelijk maken de weigeringsregel toe te passen voor de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld of een loon.

De vakantieaangifte bevat vier subrisico's (twee subrisico’s ‘bediende’ en twee subrisico’s ‘arbeider’).

  • het subrisico ‘arbeider’ 1 (of 3 in geval van een werk aangepast aan de gezondheidstoestand) voor de werknemers aan wie het vakantiegeld betaald wordt door een vakantiekas of door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie; en
  • het subrisico ‘bediende’ 2 (of 4 in geval van een werk aangepast aan de gezondheidstoestand) voor de werknemers aan wie het vakantiegeld betaald wordt door de werkgever.

Deze aangifte bevat de identificatiegegevens van de werkgever, de werknemer en de tewerkstelling die worden meegedeeld volgens een structuur die gemeenschappelijk is aan de ASR die geen mini-DmfA bevatten.

De eerste aanvragen van een scenario 5 worden verstuurd vanaf de maand juni (het subrisico ‘arbeider’ 1).

Technische informatie

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Nieuw venster, enz.) over ASR Uitkeringen is gegroepeerd in TechLib

Instructies voor de werkgever