Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Scenario 3 - Attest met het oog op de vergoeding van de borstvoedingspauzes

De werkneemster die met in acht name van de bepalingen van de arbeidswetgeving die op haar van toepassing zijn borstvoedingspauzes neemt kan, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op uitkeringen die het inkomensverlies tijdens de uren borstvoeding opvangen.

Met scenario 3 deelt de werkgever de gegevens mee die toestaan het bedrag van de uitkeringen te bepalen voor de uren borstvoedingspauze opgenomen gedurende de afgelopen maand.

Deze aangifte bevat de identificatiegegevens van de werkgever, de werkneemster en de tewerkstelling die worden meegedeeld volgens een structuur die gemeenschappelijk is aan de ASR die geen mini-DmfA bevatten.

Technische informatie

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Nieuw venster, enz.) over ASR Uitkeringen is gegroepeerd in TechLib

Instructies voor de werkgever