Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
ASR - Uitkeringen

Aanvraagformulier (Scenario 7)

Dit elektronische formulier bevat een aanvraag van een aangifte sociaal risico; u zult hierin onder andere aanduidingen vinden betreffende het type aangifte dat gevraagd wordt en de identificatiegegevens van de betrokken sociaal verzekerde.

Technische informatie

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen gestructureerde bijlagen (Nieuw venster), enz.) over ASR Uitkeringen is gegroepeerd in TechLib