Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst

Voor de lokale besturen die aangesloten zijn bij een Gemeenschappelijke Sociale Dienst, staat de RSZ in voor de inning van de werkgeversbijdrage van 0,15% op het loon van de contractuele en de vastbenoemde personeelsleden.

De bijdrage is naargelang het geval bestemd voor:

  • de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de provinciale en plaatselijke besturen;
  • de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de politie;
  • de Gemeenschappelijke Sociale Dienst – Vlaanderen.