De bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst

Voor de lokale besturen die aangesloten zijn bij een Gemeenschappelijke Sociale Dienst, staat de RSZ in voor de inning van de werkgeversbijdrage van 0,15% op het loon van de contractuele en de vastbenoemde personeelsleden.

De bijdrage is naargelang het geval bestemd voor:

  • de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de provinciale en plaatselijke besturen;
  • de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de politie;
  • de Gemeenschappelijke Sociale Dienst – Vlaanderen.