Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Stortingen aan gewezen personeelsleden of hun rechtverkrijgenden

Indien het bestuur rechtstreeks buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom of vroegtijdige dood stort aan de personeelsleden of aan hun rechtverkrijgenden(bijvoorbeeld de erkentelijkheidspremie aan een op rust gestelde vrijwillige brandweerman), dan zijn de stortingen die betrekking hebben op de dienstjaren, gepresteerd vanaf 1-1-1989, onderworpen aan de bijdrage van 8,86%.

Wanneer de stortingen terzelfdertijd betrekking hebben op dienstjaren gelegen vóór 1-1-1989 en op dienstjaren gelegen na 31-12-1988, wordt de bijdrage berekend op het bedrag van deze stortingen, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller en de noemer als volgt worden vastgesteld:

  • De teller stemt overeen met het aantal loopbaanjaren gelegen tussen de leeftijd van de werknemer op 31-12-1988 en de wettelijke pensioenleeftijd.
  • De noemer is gelijk aan het totaal aantal dienstjaren van een normale loopbaan.