Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Het interdepartementaal begrotingsfonds (IBF)

Bij Koninklijk Besluit nr. 25 van 24-3-1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector werd een Interdepartementaal Begrotingsfonds (IBF) ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet- commerciële sector opgericht. Dit Fonds kent tegemoetkomingen toe voor nieuwe contractuele arbeidsplaatsen in de niet-commerciële sector.

De RSZ betaalt de jaarlijkse premie ten laste van het IBF voor de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen in de openbare en private ziekenhuissector niet meer uit vanaf 1 juli 2018. 

De betaling van de IBF-tussenkomsten is overgeheveld naar het RIZIV via het Budget Financiële Middelen (BFM). De FOD Volksgezondheid behoudt het beheer van de dossiers.