Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inning kapitaalsopbouw aanvullend pensioen contractuelen in de openbare sector en bijdrage 8,86% (DmfAPPL)

Sommige openbare besturen organiseren voor hun contractuelen in het kader van de tweede pensioenpijler een aanvullende pensioenregeling. Hiertoe sluiten zij een overeenkomst met een verzekeringinstelling of richten zij een organisme ter financiering van de pensioenen (OFP) op waaraan de pensioenbijdragen voor de opbouw van het aanvullend pensioen betaald worden.

De bijzondere bijdrage van 8,86% op de stortingen van de werkgever voor extra-legale pensioenen is verschuldigd op de bijdrage voor het aanvullend pensioen van de contractuelen van de openbare sector.

De RSZ kan voor één of meerdere openbare besturen de pensioenbijdragen voor de opbouw van het aanvullend pensioen en de bijzondere bijdrage 8,86 % innen. De RSZ berekent de bijdrage van 8,86% automatisch op de pensioenbijdragen en int de twee bijdragen samen. Zij stort vervolgens de pensioenbijdragen door aan de verzekeringsinstelling of het OFP.

Voor de provinciale en plaatselijke besturen int de RSZ de bijdrage voor de groepsverzekering ‘tweede pensioenpijler contractanten lokale besturen’ die ingericht wordt door ‘BI-Ethias’. Meer informatie over de aansluitingsprocedure en de voorwaarden van de groepsverzekering ‘BI-Ethias’ vindt men op de website van de FPD.