Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Oudere werknemers


Deze doelgroepvermindering is in elke regio aangepast en/of vervangen. U vindt meer op de desbetreffende pagina's.


Vlaams Gewest:

Vanaf 1 juli 2016 kan voor werknemers die tewerkgesteld worden in Vlaanderen niet langer de 'doelgroepvermindering oudere werknemers' toegepast worden maar wel de 'doelgroepvermindering oudere werknemers - Vlaanderen'. Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Vanaf 1 oktober 2016 kan voor werknemers die tewerkgesteld worden in Brussel niet langer de 'doelgroepvermindering oudere werknemers' toegepast worden maar wel de 'doelgroepvermindering oudere werknemers - Brussel'. Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien.

Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap):

Vanaf 1 juli 2017 kan voor werknemers die tewerkgesteld worden in Wallonië niet langer de 'doelgroepvermindering oudere werknemers' toegepast worden maar wel de 'doelgroepvermindering oudere werknemers - Wallonië'. Er zijn overgangsmaatregelen voorzien voor 54-jarigen in dienst op 30 juni 2017.

Duitstalige Gemeenschap:

Vanaf 1 januari 2019 kan voor werknemers die tewerkgesteld worden in het Duitstalige landsgedeelte niet langer de 'doelgroepvermindering oudere werknemers' toegepast worden maar wel de 'doelgroepvermindering oudere werknemers - Duitstalige Gemeenschap'. Er zijn overgangsmaatregelen met een specifieke verminderingscode voorzien voor 54- en 58-jarigen in dienst op 31 december 2018.


Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie - aangifte van de vermindering voor oudere werknemers

De regionale doelgroepvermindering voor oudere werknemers wordt aangegeven in blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende gegevens:

1. Duitstalige Gemeenschap

Vanaf 1/2019 werd een specifieke vermindering ingevoerd voor oudere werknemers die tewerkgesteld worden in een vestigingseenheid in Duitstalige Gemeenschap of die er van afhangen. (Zie Vermindering oudere werknemers - Duitstalige Gemeenschap)

Overgangsverminderingen zijn voorzien voor de werknemers van 54 of 58 jaar die in dienst waren op 31/12/2018.

Doelgroepvermindering

Forfait/Bedrag

Duur

Verminderingscode

Berekenings-
basis

Bedrag van
de vermindering

Oudere werknemers van 54 tot 57 jaar*

G2 (400€)

alle betrokken kwartalen

3102

/

ja

Oudere werknemers van 58 tot 61 jaar*

G1 (1000€)

alle betrokken kwartalen

3102

/

ja

Oudere werknemers van 62 tot 64 jaar*

G8 (1500€)

alle betrokken kwartalen

3102

/

ja

Oudere werknemers van minstens 65 jaar*

G9 (800€)

alle betrokken kwartalen

3102

/

ja

* leeftijd op de laatste dag van het kwartaal en voor zover de werknemer voldoet aan de vereiste voorwaarden.

 Vanaf 2/2018 is de vermindering 3102 enkel mogelijk als de waarde « 0 » is aangegeven in de zone « Vrijstelling prestaties » (00826) in het blok « Tewerkstelling – Inlichtingen » (90313).

Bij aangifte via de webtoepassing worden de verminderingen automatisch berekend als ze worden aangeduid.

2. Vlaanderen

Vanaf 3/2016 een specifieke vermindering werd ingevoerd voor oudere werknemers die tewerkgesteld worden in een vestigingseenheid in Vlaanderen of die er van afhangen. (zie Vermindering oudere werknemers - Vlaanderen)

3. Brussel

Vanaf 4/2016 werd een specifieke vermindering ingevoerd voor oudere werknemers die tewerkgesteld worden in een vestigingseenheid in Brussel of die er van afhangen. (zie Vermindering oudere werknemers - Brussel)

4. Waals Gewest

Vanaf 3/2017 werd een specifieke vermindering ingevoerd voor oudere werknemers die tewerkgesteld worden in een vestigingseenheid in Wallonië of die er van afhangen. (Zie Vermindering oudere werknemers - Waals Gewest)

Een overgangsvermindering is voorzien voor de werknemers van 54 jaar die in dienst waren op 30 juni 2017.