Geboorte van een kind

Na de geboorte van een kind kom je in aanmerking voor een waaier aan ondersteuningsmaatregelen. Vrouwelijke zelfstandigen die pas een kind kregen, kunnen bijvoorbeeld 105 gratis dienstencheques genieten. Indien zij aan de voorwaarden voldoen, kunnen zij ook een vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen genieten in het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte. 

Werknemers uit de privé- en openbare sector kunnen, via ouderschapsverlof, hun arbeidsduur tijdelijk verminderen of hun loopbaan onderbreken om voor hun kinderen te zorgen.

Elk gezin ontvangt na de geboorte van een kind ook een geboortepremie ('kraamgeld') en kinderbijslag. Wie het financieel moeilijk heeft, komt in aanmerking voor een gewaarborgde gezinsbijslag. Deze bijslag wordt, onder strikte voorwaarden, toegekend aan gezinnen zonder inkomen die geen recht hebben op een andere gezinsbijslag. Het gezin in kwestie moet ten minste een kind jonger dan 25 jaar tellen.