Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Geboorte van een kind

Na de geboorte van een kind kom je in aanmerking voor een waaier aan ondersteuningsmaatregelen.

Huishoudens ontvangen een geboortepremie (kraamgeld) en kinderbijslag na de geboorte van een kind. Huishoudens in financiële moeilijkheden hebben recht op gewaarborgde gezinsbijslag. Die uitkeringen worden onder strikte voorwaarden toegekend aan huishoudens die geen inkomen hebben en daarom geen recht hebben op andere gezinsbijslagen. Ten minste één kind onder de 25 jaar moet deel uitmaken van het huishouden.

Werknemers en zelfstandigen hebben recht op zwangerschapsrust, en co-ouders op geboorteverlof. Werknemers hebben ook recht op borstvoedingspauzes. Voor ambtenaren zijn de duur en de voorwaarden van zwangerschapsverlof anders: bekijk de pagina Moederschapsverlof op de BOSA-website voor meer informatie.

Met ouderschapsverlof kunnen werknemers in de privésector en openbare sector tijdelijk minder gaan werken of hun loopbaan onderbreken om voor hun kinderen te zorgen.

Er zijn ook specifieke steunmaatregelen voor vrouwelijke zelfstandigen. Zij hebben recht op een rustperiode en op vrijstelling van sociale bijdragen in het kwartaal dat volgt op dat van de geboorte. Ze krijgen ook 105 gratis dienstencheques.

Er zijn verschillende maatregelen voor zelfstandige vaders en co-ouders.

Geboortepremies zijn een regionale bevoegdheid

In België is de geboortepremie geregionaliseerd. De woonplaats van een kind bepaalt in welke regio de geboortepremie uitbetaald wordt. De aanvraag kan verlopen via de (laatste) werkgever of rechtstreeks bij een ziekenfonds in je regio. Zelfstandigen kunnen voor een geboortepremie terecht bij hun sociaal verzekeringsfonds.


Instellingen

Heb ik als werkneemster recht op moederschapsrust?

Als werkneemster (of werkloze) heb je recht op moederschapsrust en kan je van je ziekenfonds een uitkering krijgen. Je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het bedrag van de uitkering is wettelijk vastgelegd. In speciale gevallen wordt de moederschapsrust omgezet in vaderschapsverlof.

Meer informatie vind je op de pagina Moederschapsrust voor werkneemsters en werklozen op de website van RIZIV.


Wat en voor wie?

Ben je een vrouwelijke zelfstandige die pas bevallen is? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op 105 dienstencheques, uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke hulp.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent bevallen.
 • Je voldoet aan de voorwaarden om het moederschapsverlof voor vrouwelijke zelfstandigen te genieten (via je ziekenfonds).
 • Je herneemt je beroepsactiviteit of je bent dat van plan (al dan niet als zelfstandige).
 • Je blijft zelfstandige tot aan de toekenning van de hulp, tenzij je op dat ogenblik een andere beroepsactiviteit bent begonnen.
 • Je pasgeborene werd na de geboorte onmiddellijk ingeschreven in je gezin en blijft ingeschreven tot de toekenning van de dienstencheques.

Hoe vraag ik de dienstencheques aan?

Je krijgt de dienstencheques automatisch. Je hoeft hiertoe geen aanvraag in te dienen. Je sociale-verzekeringsfonds controleert zelf de voorwaarden en zal je contacteren met de vraag of je de dienstencheques wilt genieten. Indien je deze wenst te ontvangen, moet je hierop bevestigend reageren.

Voor meer informatie neem je contact op met je socialeverzekeringsfonds.


Instellingen

Heb ik als meeouder recht op geboorteverlof?

Als meeouder heb je recht op geboorteverlof als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

 1. Je hebt een arbeidsovereenkomst;
 2. Je neemt het verlof op binnen 4 maanden vanaf de bevalling;
 3. Je bent op het moment van de geboorte getrouwd met de persoon ten aanzien van wie de afstamming vaststaat of je woont op dat moment wettelijk of permanent en affectief samen met die persoon.

Je kunt al die verlofdagen (of een deel ervan) opnemen in één keer of gespreid.


Waarop heb ik recht?

Ben je vader of mee-ouder geworden van één of meerdere kinderen? Dan heb je recht op een uitkering voor maximaal 20 volledige of 40 halve dagen. Onderbreek je maximaal 8 volledige of 16 halve dagen, dan kan je ervoor kiezen om de uitkering aan te vullen met een eenmalige premie van 135 euro ter compensatie van kosten gemaakt in een erkend systeem van huishoudhulp (dienstencheques).

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Je moet steeds aan volgende voorwaarden voldoen:

 • je bent zelfstandige
 • je bent vader of mee-ouder geworden
 • je bent in orde met de sociale bijdragen voor de twee kwartalen die het kwartaal van de geboorte van je kind voorafgaan, of je bent onderworpen aan een ander systeem van sociale zekerheid in België tijdens deze kwartalen
 • je hebt geen recht op vaderschaps- en geboorteverlof op basis van een activiteit als werknemer of ambtenaar
 • je hebt elke beroepsactiviteit volledig onderbroken gedurende enkele (volledige of halve) dagen als gevolg van de geboorte van je kind, en dit voordat je kind vier maanden oud is
 • je moet tijdig een aanvraag indienen bij je socialeverzekeringsfonds

Voor een overzicht van alle voorwaarden neem je contact op met je socialeverzekeringsfonds. Contactgegevens vind je op de pagina Lijst van socialeverzekeringsfondsen op de site van de FOD Sociale Zekerheid.

Wat moet ik doen?

Je moet een aanvraagformulier invullen en terugbezorgen aan je socialeverzekeringsfonds.

De aanvraag moet ingediend worden ten laatste op de laatste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de geboorte van je kind. Als je kind geboren is in de laatste maand van een kwartaal (met name in maart, juni, september of december), heb je een extra maand om je aanvraag in te dienen!

Opgelet: als je de aanvraag niet op tijd indient, heb je geen recht op de uitkering!

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Per volledige dag onderbreking ontvang je 97,56 euro (maximaal 20 volledige dagen).

Per halve dag onderbreking ontvang je 48,78 euro (maximaal 40 halve dagen).

Opgelet: als je de uitkering voor maximum 8 volledige of maximum 16 halve dagen aanvraagt, kan je ook geboortehulp (een eenmalige premie van 135 euro ter compensatie van kosten gemaakt in een erkend systeem van huishoudhulp) aanvragen bovenop deze uitkering.


Instellingen

Heb ik recht op borstvoedingspauzes?

Als werkneemster heb je recht op borstvoedingspauzes, waarvoor je een uitkering krijgt. Je kunt de borstvoedingspauzes opnemen wanneer je weer aan het werk bent gegaan na je bevalling.

Een borstvoedingspauze is een werkonderbreking die je toelaat om je baby borstvoeding te geven of melk af te kolven. Je kunt de pauzes opnemen tot 9 maanden na de geboorte van je kind.

Let op: Als je een werkloosheidsuitkering krijgt, dan heb je geen recht op borstvoedingspauzes.


Instellingen

Onlinediensten