Huishoudhulp

Heb je af en toe een helpende hand in het huishouden nodig? In België kan je dan beroep doen op huishoudelijke hulp via dienstencheques of op eigen huispersoneel.

Het systeem van dienstencheques laat privépersonen toe een werknemer van een erkend dienstenchequebedrijf in te schakelen voor de uitvoering van huishoudelijke taken, boodschappen, strijkwerk of het vervoer van personen met beperkte mobiliteit. Je betaalt de geleverde diensten eenvoudig met een dienstencheque per uur.

Vrouwelijke zelfstandigen die pas bevallen zijn, hebben, onder bepaalde voorwaarden, recht op 105 gratis dienstencheques. Ze vragen deze aan via hun socialezekerheidsfonds en mogen ze uitsluitend voor huishoudelijke hulp gebruiken.

Je hoeft niet te werken via het systeem van dienstencheques. Het is ook mogelijk zelf huispersoneel aan te werven. De persoon in kwestie wordt dan een volwaardige werknemer van jou. Je moet je dus bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) als werkgever identificeren en dient aan alle wettelijke verplichtingen rond socialezekerheidsbijdragen te voldoen.

65-plussers met een handicap zijn, door hun verminderde zelfredzaamheid, sterk afhankelijk van externe hulp. Om hun bijkomende onkosten te dekken voorziet men een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).