Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Ouder worden

Naarmate je ouder wordt, stel je je wellicht vragen rond je gezondheid, je werk en je pensioen.

Als je op oudere leeftijd ontslagen wordt, krijg je in veel gevallen toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen. Je hebt dan recht op een aanvullende vergoeding van je vroegere werkgever. Die vergoeding komt bovenop de gewone werkloosheidsuitkering. Het brugpensioen is niet hetzelfde als het vervroegd pensioen, maar maakt deel uit van de werkloosheidsverzekering.

Ben je ouder dan 50 jaar en wil je na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit opnieuw aan de slag als werknemer in de privésector? De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zorgt er dan voor dat je net als andere werknemers van vier weken betaalde vakantie geniet. De RVA vult je opgebouwde vakantierechten verder aan met seniorvakantie.

Als statutair ambtenaar kan je vanaf 55 of 50 jaar halftijds gaan werken of een vierdagenweek gaan werken.

Werknemers en zelfstandigen kunnen vanaf 55 jaar starten met de voorbereiding van hun pensioen. Vanaf die leeftijd kan je een schatting van je pensioenleeftijd en pensioenbedrag aanvragen bij je pensioeninstelling. Ambtenaren hebben die mogelijkheid vanaf 57 jaar.

Maak je je zorgen over het inkomen van je partner na je overlijden? Als je getrouwd bent, heeft de langstlevende huwelijkspartner recht op een overlevingspensioen of een overgangsuitkering. Die uitkeringen worden gebaseerd op de pensioenrechten die de overleden partner opgebouwd heeft.

Heb ik recht op een tegemoetkoming voor zorg in rust- en verzorgingstehuizen?

Verblijf je in een erkend woonzorgcentrum (WZC), rust- of verzorgingstehuis? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een tegemoetkoming in uw kosten.

Deze tegemoetkoming wordt berekend door de deelstaten. Meer informatie vind je op hun websites: