Ouder worden

Naarmate je ouder wordt, stel je je wellicht vragen rond je gezondheid, je werk en je pensioen.

Er bestaat een heel arsenaal aan maatregelen om de werkgelegenheid voor oudere werknemers te bevorderen. De bedoeling van die maatregelen is vooral om:

  • werkgevers ertoe aan te zetten oudere werknemers in dienst te nemen
  • de arbeidsvoorwaarden voor oudere werknemers te verbeteren
  • de arbeidstijden aan te passen
  • de opleiding van oudere werknemers te verbeteren
  • ouderen te helpen om opnieuw aan het werk te gaan

Dankzij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere 'brugpensioen', hebben sommige oudere werknemers die worden ontslagen, recht op een aanvullende vergoeding van hun vroegere werkgever. Die vergoeding komt bovenop de gewone werkloosheidsuitkering. Het brugpensioen is niet hetzelfde als het vervroegd pensioen, maar maakt deel uit van de werkloosheidsverzekering.

Ben je ouder dan 50 jaar en wil je na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit opnieuw als werknemer in de privésector aan de slag gaan? De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zorgt er dan voor dat je net als andere werknemers van 4 weken betaalde vakantie geniet. Ze vult je opgebouwde vakantierechten verder aan met seniorvakantie.

Vanaf 55 of 50 jaar kan je, als ambtenaar, halftijds of in een vierdagenweek gaan werken.

 

Werknemers en zelfstandigen kunnen vanaf 55 jaar starten met de voorbereiding van hun pensioen. Vanaf die leeftijd hebben zij de mogelijkheid een schatting van hun pensioenleeftijd en -bedrag bij hun pensioeninstelling aan te vragen. Ambtenaren hebben deze mogelijkheid vanaf 57 jaar.

Maak je je zorgen over het inkomen van je partner na je overlijden? Wanneer je gehuwd bent, heeft de langstlevende echtgeno(o)t(e) onder bepaalde voorwaarden recht op een overlevingspensioen of een overgangsuitkering. Deze uitkeringen worden gebaseerd op de opgebouwde pensioenrechten van de overledene.