Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Pleegzorg

Als je aangesteld wordt als pleegouder in een langdurige pleegzorgregeling, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op opvangverlof.

Als je aan het werk bent met een arbeidsovereenkomst heb je het recht om afwezig te zijn van je werk om taken te vervullen die te maken hebben met je pleegouderschap.

De regels voor opvangverlof gelden voor alle werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werken. Algemeen zijn dat alle werknemers in de privésector en federale ambtenaren. Om er gebruik van te kunnen maken, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Tijdens de schorsing van je arbeidsovereenkomst voor opvangverlof heb je recht op een uitkering van de RVA.

Opvangverlof is verlof voor werknemers (met een arbeidsovereenkomst) die officieel aangesteld zijn als pleegouder:

  • door de rechtbank;
  • door een erkende plaatsingsdienst;
  • door de diensten van Aide à la jeunesse;
  • door het Comité voor bijzondere jeugdbijstand.

Dit verlof geeft de werknemer het recht om van het werk afwezig te zijn om verplichtingen en opdrachten te vervullen of om het hoofd te bieden aan situaties die voortvloeien uit de plaatsing in zijn gezin van een of meer personen die aan hem toevertrouwd zijn.

Het opvangverlof mag niet langer duren dan 6 dagen per kalenderjaar.

Meer informatie over de reglementering vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer informatie over de tegemoetkoming voor opvangverlof vind je op de website van de RVA.


Onlinediensten

Instellingen

Wat is opvangverlof?

Opvangverlof is verlof dat je kan aanvragen wanneer een pleegkind in je gezin geplaatst wordt. Dit verlof geldt voor federale personeelsleden (contractuelen, mandaathouders, stagiairs, statutairen).

Je kan opvangverlof krijgen:

  • wanneer je de pleegvoogdij opneemt van een kind jonger dan tien jaar;
  • wanneer je een minderjarige in je gezin opgenomen hebt naar aanleiding van een rechterlijke beslissing tot plaatsing in een opvanggezin.

Voor een kind jonger dan drie jaar duurt het verlof ten hoogste zes weken; in de andere gevallen ten hoogste vier weken. De maximumduur van het opvangverlof wordt verdubbeld wanneer het opgenomen kind een handicap heeft.

Het opvangverlof wordt verminderd met het aantal werkdagen pleegzorgverlof die al opgenomen werden in hetzelfde jaar voor hetzelfde kind.

Meer informatie over de voorwaarden en de financiering vind je op de website van de FOD Personeel en Organisatie.

Pleegzorgverlof

Dit verlof geldt voor federale personeelsleden (contractuelen, mandaathouders, stagiairs, statutairen).

Dit verlof duurt 6 dagen wanneer een minderjarige of een persoon met een handicap in je gezin geplaatst wordt:

  • door een rechtbank;
  • door een plaatsingsdienst die erkend is door de Gemeenschap;
  • door de diensten van Aide à la jeunesse, door het Comité voor bijzondere jeugdbijstand of door de Jugendhilfedienst.

Je kunt het verlof opnemen voor bepaalde verplichtingen, opdrachten enzovoort.

Contractuele personeelsleden kunnen kiezen tussen opvangverlof voor werknemers en pleegzorgverlof voor federale ambtenaren.

Meer informatie vind je op de website van de FOD Personeel en Organisatie.

Meer informatie over het opvangverlof voor werknemers vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Overleg (voor de reglementering) en de website van de RVA (voor de financiering).


Onlinediensten