Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Adoptie van een kind

Wanneer je een kind adopteert, krijg je een adoptiepremie.

Net zoals biologische ouders een geboortepremie krijgen, krijg je een adoptiepremie als je een kind adopteert. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bovendien kan je als werknemer of zelfstandigeadoptieverlof opnemen dat wordt vergoed door je ziekenfonds. Voor ambtenaren zijn de duur en de voorwaarden van dit adoptieverlof anders: de pagina Adoptieverlof op de BOSA-website geeft je meer informatie.

Je kunt ook ouderschapsverlof opnemen totdat je kind 12 jaar wordt. Dat verlof geeft je de kans om meer tijd door te brengen met je jonge kinderen.

Gezinnen in een moeilijke financiële situatie komen in aanmerking voor gewaarborgde gezinsbijslag. Die uitkering wordt onder strikte voorwaarden toegekend aan huishoudens die geen inkomen hebben en daarom geen recht hebben op andere kinderbijslag. Ten minste één kind onder de 25 jaar moet deel uitmaken van het huishouden.

Heb ik als zelfstandige recht op adoptieverlof?

Adopteer je als zelfstandige een minderjarig kind? Dan heb je recht op adoptieverlof. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je krijgt dan een uitkering: een forfaitair bedrag dat in één keer wordt betaald voor de hele periode, ten laatste 1 maand na het begin van je adoptieverlof.


Onlinediensten

Instellingen

Heb ik als werknemer recht op adoptieverlof?

Adopteer je als werknemer een minderjarig kind? Dan heb je recht op adoptieverlof. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je werkgever betaalt de eerste 3 dagen van je adoptieverlof. Voor de rest van de periode betaalt je ziekenfonds een uitkering voor alle dagen van de week, met uitzondering van de zondag.


Onlinediensten

Instellingen

Adoptiepremies zijn een regionale bevoegdheid

In België is de adoptiepremie geregionaliseerd. De woonplaats van een kind bepaalt in welke regio de adoptiepremie uitbetaald wordt.