Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Werknemers uit de openbare en privésector hebben de mogelijkheid hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of hun arbeidsduur te verminderen. Bij ambtenaren spreken we over loopbaanonderbreking. In de privésector gaat het om tijdskrediet. De modaliteiten van beide verlofsystemen verschillen. Meer details hierover lees je in de artikels over loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Daarnaast kom je, naargelang je persoonlijke situatie, in aanmerking voor enkele bijzondere verlofregelingen. Zoek je als ouder een manier om je werk met de zorg voor je kinderen te combineren? Dan kan je ouderschapsverlof opnemen.

Werknemers die voor een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2de graad zorgen, hebben recht op verlof voor medische bijstand. Blijkt je familielid ongeneeslijk ziek te zijn en bevindt hij/zij zich in een terminale fase, dan kom je in aanmerking voor palliatief verlof.

Elke verlofregeling kan flexibel ingezet worden. Telkens compenseert de RVA het loonverlies via een forfaitaire uitkering.