Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

De automatische systeemcontroles

voor: provinciale en plaatselijke besturen
Schema : het wijzigen van een aangifte als resultaat van de geautomatiseerde controles

(1) Voor bepaalde afwijkingen zal het controlesysteem van de RSZ verbeteringen voorstellen.
Deze correcties worden "systeemverbeteringen" genoemd. Ze kunnen zeker zijn of door de RSZ ter goedkeuring worden voorgelegd.
Deze verbeteringen hebben enkel betrekking op boekhoudkundige gegevens: bijdragen en verminderingen.

Zekere verbeteringen
Alle elementen noodzakelijk voor de controle zijn beschikbaar. Het controlesysteem brengt de verbetering zelf aan.

De systeemverbeteringen worden opgenomen in de notificatie van wijziging.