Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
DmfAPPL via web: Wijzigen

De automatische systeemcontroles

voor: provinciale en plaatselijke besturen

12/08/2022: Geleidelijke uitdoving van de DmfAPPL

Sinds 1 januari 2022 zijn de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten ge´ntegreerd in de RSZ-processen. Voor periodes vanaf het 1ste kwartaal van 2022 moet u de aangifte voor loon- en prestatiegegevens doen in DmfA.

Let wel:

De loon- en prestatiegegevens van de periodes tot en met het 4de kwartaal 2021 moeten aangegeven worden in DmfAPPL.

Mogelijke wijzigende aangiften voor de loon- en prestatiegegevens van de periodes tot en met het 4de kwartaal 2021 moeten nog steeds opgesteld worden via de DmfAPPL.

Schema : het wijzigen van een aangifte als resultaat van de geautomatiseerde controles

(1) Voor bepaalde afwijkingen zal het controlesysteem van de RSZ verbeteringen voorstellen.
Deze correcties worden "systeemverbeteringen" genoemd. Ze kunnen zeker zijn of door de RSZ ter goedkeuring worden voorgelegd.
Deze verbeteringen hebben enkel betrekking op boekhoudkundige gegevens: bijdragen en verminderingen.

Zekere verbeteringen
Alle elementen noodzakelijk voor de controle zijn beschikbaar. Het controlesysteem brengt de verbetering zelf aan.

De systeemverbeteringen worden opgenomen in de notificatie van wijziging.