Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

De systeemverbeteringen

Systeemverbeteringen, al dan niet met aanwezigheid van te valideren gegevens, laten toe een diagnose te stellen op het niveau van de natuurlijke persoon of de bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon.

  • De elementen (werknemerslijn of bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon) waarop er geen enkele onzekere verbetering is, en geen enkel te valideren gegeven, worden zekere elementen genoemd.

    Deze elementen kunnen nul, één of meer zekere verbeteringen hebben. Zij hebben dus niet noodzakelijk een deel verbetering.

  • De elementen waarop er minstens één onzekere verbetering is en geen enkel te valideren gegeven, worden onzekere elementen genoemd.

    Deze elementen moeten ten minste één onzekere verbetering bevatten maar kunnen ook één of meer zekere verbeteringen bevatten. Zij hebben dus altijd een deel verbetering.

  • De elementen waarop er minstens één te valideren gegeven is, worden te valideren elementen genoemd.

    Deze elementen kunnen onzekere en/of zekere verbeteringen bevatten. Zij hebben dus niet noodzakelijk een deel verbetering.

Aangezien bepaalde controles uitgevoerd worden op het geheel van de werknemerslijnen, wordt de diagnose vervolgens gesteld op het niveau van de natuurlijke persoon.

De natuurlijke personen waarvoor er geen enkele onzekere werknemerslijn is en geen enkele te valideren werknemerslijn, worden zeker genoemd.

De natuurlijke personen waarvoor er ten minste één onzekere werknemerslijn is en geen enkele te valideren werknemerslijn, worden onzeker genoemd.

De natuurlijke personen waarvoor er ten minste één te valideren werknemerslijn is, worden te valideren genoemd.

Samengevat :

De natuurlijke personen, die als "zeker worden gevalideerd", en bijdragen niet gebonden aan een natuurlijke persoon worden automatisch verwerkt. De eventuele verbeteringen worden onmiddellijk na het aangegeven deel opgeladen.

De natuurlijke personen - waarvan de validatie "onzeker" is en dus verder te valideren - en bijdragen niet gebonden aan een natuurlijke persoon worden in een te valideren voorstel gezet dat de beambten van de RSZ onderzoeken. Deze voorstellen kunnen worden geweigerd of aanvaard eventueel met wijziging door de RSZ.