Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Voor wie moet u aangifte doen?

Werknemers

U moet een aangifte indienen voor alle werknemers. Er zijn enkele uitsluitingen:

 • sommige stagiairs;
 • personen die werken met een PWA-arbeidsovereenkomst;
 • vrijwilligers.

Een volledig, gedetailleerd overzicht van de werknemers die u niet hoeft aan te geven, vindt u in de Administratieve instructies.

Twijfelt u of u een bepaalde werknemer al dan niet moet aangeven? Raadpleeg dan de uitleg over het Toepassingsgebied in de Administratieve instructies. Eventueel kunt u ook contact opnemen met het Contact Center.

Als u een aangifte hebt gedaan voor een werknemer voor wie dat niet hoefde, dan kunt u die aangifte annuleren.

Studenten

Werknemers die u aanwerft met een arbeidsovereenkomst voor studenten moet u altijd aangeven in Dimona, ongeacht de periode waarin ze tewerkgesteld zijn en zelfs als ze vallen onder één van de uitsluitingen vermeld in de Administratieve instructies over studentenarbeid.

U moet de prestaties van de student in Dimona aangeven met het type werknemer ‘STU’, ten laatste op de dag waarop de student begint te werken. Houdt u zich niet aan de regels van de aangifte, dan krijgt u geen solidariteitsbijdrage op studentenarbeid.

Gelegenheidswerknemers

In de sectoren landbouw (PC 144), tuinbouw (PC 145) en horeca (PC 302) gelden specifieke regels voor gelegenheidsarbeid. Ook gelegenheidswerknemers van deze sectoren die als uitzendkracht (PC 322) aangeworven zijn, vallen daaronder.

Daarom verschilt ook de aangifte van gelegenheidswerknemers via Dimona op verschillende punten van de aangifte van andere werknemers.

Opgelet: gewone werknemers uit de sectoren landbouw (PC 144), tuinbouw (PC 145) en horeca (PC 302) worden in Dimona aangegeven onder het paritair comité ‘XXX’ en het type werknemer ‘OTH’.

Voor meer informatie, zie de Administratieve instructies over socialezekerheidsbijdragen.

Specifieke informatie over het aangeven van gelegenheidswerknemers in de horeca vindt u op de pagina’s van Horeca@work.

Flexi-werknemers en vaste werknemers met doelgroepvermindering (horeca)

In bepaalde sectoren kunt u flexi-werknemers en vaste werknemers onder bepaalde voorwaarden tegen een voordelig tarief tewerkstellen. Een van de voorwaarden is dat u niet enkel een Dimona maar ook een aanwezigheidsregistratie uitvoert, en dus dagelijks begin- en einduur van de tewerkstelling van de werknemer(s) registreert. Dat kan ofwel via de zogenaamde ‘witte kassa’ (Geregistreerd Kassasysteem of GKS), ofwel via het ‘alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie’ (ASA).

Wilt u gebruik maken van flexi-werknemers, dan moet u:

 • een Dimona indienen voor uw flexi-werknemers: type werknemer 'FLX' en paritair comité 'XXX', en
 • wanneer u een aangifte doet voor een periode: elke dag begin- en einduur registreren voor elke flexi-werknemer.

Op de pagina over flexi-jobs leest u hoe u werknemers flexibel en voordelig kunt aanwerven met het flexi-jobsysteem.

Wilt u de vermindering voor vaste werknemers aanvragen, dan moet u:

 • een Dimona indienen voor uw gewone werknemers: type werknemer 'OTH' en paritair comité 'XXX', en
 • elke dag begin- en einduur registreren voor al uw werknemers, behalve voor de gelegenheidswerknemers.

Het ‘alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie’ (ASA) zit geïntegreerd in het Personeelsbestand.

Beveiligde toegang

Om een dagregistratie uit te voeren in het Personeelsbestand moet u een beveiligde toegang hebben tot de onlinediensten van het portaal.

Dagelijkse registratie configureren

Wanneer u ASA voor de eerste keer gebruikt, moet u eerst en vooral de dagelijkse registratie configureren.

 1. Klik op de blauwe knop ‘Personeelsbestand: aangeven en beheren’ en meld u aan.
 2. U bevindt zich op het tabblad ‘Werknemer’. Onderaan de pagina klikt u op ‘De dagelijkse registratie configureren’.
 3. Geef aan of u de dagelijkse aanwezigheidsregistratie, de geregistreerde kassa of een combinatie van beide wilt gebruiken.

Een dagregistratie uitvoeren in het Personeelsbestand

Ga als volgt te werk:

 1. Klik op de blauwe knop ‘Personeelsbestand: aangeven en beheren’ en meld u aan.
 2. U bevindt zich op het tabblad ‘Werknemer’. Onderaan de pagina klikt u op ‘Dagelijkse registratie op basis van de actieve werknemers’.
 3. U ziet nu de lijst van werknemers die actief zijn. Voer de uren in die zij die dag zullen presteren.

Wilt u meer informatie? Rubriek 5 ‘Dagelijkse registratie: aanpassing beveiligde webtoepassing’ van de release note .pdf - Nieuw venster toont stap voor stap hoe u een dagregistratie uitvoert in het Personeelsbestand.

Wat als het sociaal secretariaat uw Dimona-aangifte doet?

Het is niet omdat er een Dimona-aangifte gedaan is, dat de aanwezigheidsregistratie automatisch ook gebeurd is. Maak dus duidelijke afspraken met uw sociaal secretariaat: vraag het nadrukkelijk om ook de aanwezigheidsregistratie te doen wanneer u dat wenst.

Zelfs als uw sociaal secretariaat uw Dimona-aangiften doet, bent u nog steeds de eindverantwoordelijke van de aangiften. U hebt via de beveiligde omgeving steeds toegang tot uw personeelsbestand, waar u alle gedane aangiften kunt consulteren.