Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Wanneer doet u aangifte?

Het tijdstip waarop u een aangifte moet indienen, is afhankelijk van het type aangifte dat u doet. Er zijn vier types aangiften: Dimona IN, Dimona OUT, wijziging en annulatie.

De volgende tabel toont wanneer u de verschillende types aangiften ten laatste moet uitvoeren:

Type aangifte Wanneer

Dimona IN

Uiterlijk op het ogenblik dat de werknemer begint te werken

Dimona OUT

Uiterlijk de eerstvolgende werkdag na het einde van de juridische of contractuele band tussen werkgever en werknemer

Wijziging (Update)

  • Begindatum vervroegt: uiterlijk op het ogenblik dat de werknemer begint te werken.
  • Einddatum vervroegt: ten laatste de eerstvolgende werkdag na de uitdiensttreding van een werknemer.
  • Einddatum verlaat: uiterlijk op het ogenblik dat de werknemer begint te werken; de eerstvolgende werkdag na de oorspronkelijk gemelde einddatum.

Annulatie (Cancel)

Uiterlijk op de meegedeelde begindatum