Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Over Dimona

Wat is Dimona?

De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee de werkgever elke  indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ.

Via de onlinedienst Dimona kunt u:

 • aangeven dat een werknemer in dienst komt;
 • aangeven dat een werknemer uit dienst gaat;
 • aangeven dat een werknemer langer of korter werkt dan voorzien.

Wat is het personeelsbestand?

Het personeelsbestand is de beveiligde databank van Dimona-gegevens. U heeft een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om het personeelsbestand te kunnen gebruiken.

In het personeelsbestand kunt u:

 • nieuwe werknemers toevoegen;
 • werknemers opzoeken;
 • Dimona-aangiften doen voor één of meer werknemers (‘Multi-Dimona’);
 • aangiften opzoeken.

Voordelen voor werkgevers

Alle instellingen van de sociale zekerheid en aanverwanten (bijvoorbeeld RIZIV Nieuw venster en FPD Nieuw venster) krijgen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) Nieuw venster automatisch de gegevens doorgestuurd die ze nodig hebben.

Belang voor de sociale zekerheid

Dimona is een hoeksteen in het beheer van de Belgische Sociale Zekerheid. De overheid gebruikt de Dimona-gegevens onder meer om:

 • werknemers snel te identificeren;
 • op ondubbelzinnige en uniforme wijze de band vast te stellen tussen een werknemer en werkgever;
 • aan werknemers sociale voordelen toe te kennen.

Het is belangrijk om uw Dimona-aangiften juist en tijdig uit te voeren. Doet u dat niet, dan kunnen er problemen ontstaan bij de toekenning van sociale rechten aan werknemers. Laattijdige of onjuiste aangiften kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat:

 • arbeiders hun vakantiegeld te laat krijgen;
 • kinderbijslag of kraamgeld te laat wordt uitbetaald;
 • werknemers niet de opleidingscheques krijgen waarop ze recht hebben.