Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Horeca@work - 50days

Horeca@work - 50days is de onlinedienst waarmee u kan zien hoeveel dagen een gelegenheidswerknemer nog kan presteren tegen gunstige voorwaarden.

In de horeca kunnen werkgevers namelijk gelegenheidswerknemers tewerkstellen tegen verminderde sociale bijdragen. Een gelegenheidswerknemer is een werknemer die maximum twee opeenvolgende dagen werkt bij de horecawerkgever, eventueel via een uitzendkantoor.

De sociale bijdragen worden berekend op basis van lage forfaitbedragen, terwijl de berekening van de sociale rechten van de werknemer gebeurt op basis van forfaits die hoger zijn. Meer informatie over de berekening van deze verlaagde forfaitaire bedragen vindt u op de pagina Gelegenheidsarbeid in de horeca van de administratieve instructies van de RSZ.

Voorwaarden

Deze gunstige berekening geldt voor een beperkt aantal dagen:

  • 50 dagen per kalenderjaar voor een gelegenheidswerknemer, en
  • 200 dagen per kalenderjaar voor een werkgever

Om na te gaan over hoeveel dagen u zelf nog beschikt, raadpleegt u uw personeelsbestand.