Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Horeca@work - 50days

In de horeca kunnen werkgevers gelegenheidswerknemers tewerkstellen tegen gunstige voorwaarden. Een gelegenheidswerknemer is een werknemer die maximum twee opeenvolgende dagen werkt bij de horecawerkgever, eventueel via een uitzendkantoor.

De sociale bijdragen worden berekend op basis van lage forfaitbedragen, terwijl de berekening van de sociale rechten van de werknemer gebeurt op basis van forfaits die hoger zijn.

Voorwaarden

Deze gunstige berekening geldt voor een beperkt aantal dagen:

  • 50 dagen per kalenderjaar voor een gelegenheidswerknemer, en
  • 200 dagen per kalenderjaar voor een werkgever

Horeca@work – 50days is de onlinedienst waarin u kunt zien over hoeveel dagen gelegenheidsarbeid de werknemer nog beschikt.

Om na te gaan over hoeveel dagen u zelf nog beschikt, raadpleegt u uw personeelsbestand.