Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Een Dimona indienen

Noodprocedure: wat moet u doen bij technische problemen?

U wilt een werknemer aangeven met Dimona, maar de techniek ligt dwars. Wat nu?

Eerst en vooral

Blijft uw probleem aanhouden? Lees dan verder.

Werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

U wilt een werknemer aangeven in Dimona, maar u ondervindt technische problemen?

Kies de procedure die op uw geval van toepassing is en volg ze stap voor stap:

Oorzaak van het probleem Wat moet ik doen?

Onderhoud van het portaal van de sociale zekerheid

  1. Om geen last te ondervinden van technische interventies, houdt u best rekening met de boodschappen die de duur van de interventies preciseren. (Bekijk de kalender van het portaal.)
  2. Stuur uw aangiftes door vóór de onderhoudswerken, of als dat niet lukt, zodra ze afgelopen zijn.

Alle andere gevallen

  1. Neem contact op met onze diensten:
  2. Voer uw aangiftes in zodra het probleem opgelost is.

Opgelet:

  • Wanneer een aangifte te laat komt, gaat de RSZ na of de werkgever in kwestie wel degelijk een technisch probleem gesignaleerd heeft.
  • Een technisch probleem rechtvaardigt niet automatisch een late aangifte.