Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Algemene info

Na de aangifte

Notificaties

Na uw aangifte ontvangt u een notificatie die u meer informatie zal geven over de status van uw aangifte.

Wat is een notificatie?

Direct na de verzending wordt uw aangifte gecontroleerd en wordt een notificatie verstuurd. Deze notificatie toont de status van de aangifte. De notificatie kan ‘aanvaard’, ‘geweigerd’ of ‘in afwachting’ zijn.

Notificaties na een Dimona IN

De volgende tabel toont de gevolgen van een aanvaarding, een weigering, of een Dimona IN die in afwachting is.

Type Betekenis

Aanvaard

 • De aangifte is in orde: ze is volledig en correct.
 • De periode wordt aangemaakt.
 • De notificatie toont:
  • het nummer van de aangifte;
  • het identificatienummer van de periode.

Geweigerd

 • De aangifte is niet in orde. Bekijk de reden van de weigering voor meer informatie.
 • De periode wordt niet aangemaakt.
 • De notificatie toont het nummer van de aangifte.
 • De reden van de weigering wordt getoond in de vorm van een code en een korte beschrijving.

In afwachting

 • De aangifte moet nog gevalideerd worden.
 • De periode wordt niet aangemaakt.
 • De notificatie toont het nummer van de aangifte.
 • Na validatie volgt een definitieve notificatie van aanvaarding of weigering.

Notificaties na een Dimona OUT

Type Betekenis

Aanvaard

 • De periode wordt afgesloten.
 • De notificatie toont:
  • het nummer van de aangifte;
  • het identificatienummer van de periode.

Geweigerd

 • De periode wordt niet afgesloten.
 • De notificatie toont het nummer van de aangifte.
 • De notificatie toont het identificatienummer van de periode niet want de aangifte heeft geen invloed op het personeelsbestand.

Wie ontvang de notificaties?

Een werkgever kan zijn aangiftes zelf invullen of hij kan ze toevertrouwen aan een sociale dienstverrichter die al dan niet erkend kan zijn (bijvoorbeeld een erkend sociaal secretariaat). In functie van wie de aangifte heeft ingevuld, kunnen meerdere personen een notificatie ontvangen.

Wie heeft de aangifte gedaan?

 • Werkgever zonder sociale dienstverrichter

  Als de werkgever de aangiftes heeft gedaan, zal hij een notificatie ontvangen ongeacht het kanaal dat hij heeft gebruikt.

 • Werkgever met sociale dienstverrichter

  Als een werkgever met sociale dienstverrichter zelf de aangifte doet via het personeelsbestand, Dimona of bestandsoverdracht, ontvangen zowel de werkgever als zijn dienstverrichter een notificatie.

 • Erkende sociale dienstverrichter

  Als een erkende sociale dienstverrichter de aangiftes heeft gedaan, dan zal hij een notificatie krijgen ongeacht het kanaal dat hij heeft gebruikt. De werkgever zal geen notificatie ontvangen.

 • Niet-erkende sociale dienstverrichter

  Als een niet-erkende sociale dienstverrichter de aangiftes heeft gedaan, dan zal de werkgever de notificaties krijgen ongeacht het kanaal dat is gebruikt. De dienstverrichter zal geen notificaties ontvangen.

Overzichtstabel

Een werkgever zonder sociale dienstverrichter verzendt de aangifte

Kanaal Ontvangt de werkgever zonder sociale dienstverrichter de notificatie?
Personeelsbestand Ja
Batch Ja
Dimona (niet-beveiligd) Ja

Een werkgever met erkende sociale dienstverrichter verzendt de aangifte

Kanaal Ontvangt de werkgever met sociale dienstverrichter de notificatie? Ontvangt de sociale dienstverrichter de notificatie?
Personeelsbestand ja ja
Batch ja ja
Dimona (niet-beveiligd) neen ja

Een werkgever met niet-erkende sociale dienstverrichter verzendt de aangifte

Kanaal Ontvangt de werkgever met sociale dienstverrichter de notificatie? Ontvangt de sociale dienstverrichter de notificatie?
Personeelsbestand ja ja
Batch ja ja
Dimona (niet-beveiligd) ja neen

Een erkende sociale dienstverrichter verzendt de aangifte

Kanaal Ontvangt de werkgever met sociale dienstverrichter de notificatie? Ontvangt de sociale dienstverrichter de notificatie?
Personeelsbestand neen ja
Batch neen ja
Dimona (niet-beveiligd) neen ja

Een niet-erkende sociale dienstverrichter verzendt de aangifte

Kanaal Ontvangt de werkgever met sociale dienstverrichter de notificatie? Ontvangt de sociale dienstverrichter de notificatie?
Personeelsbestand ja ja
Batch neen ja
Dimona (niet-beveiligd) ja neen

Waarheen wordt de notificatie verstuurd?

De notificatie komt in de e-Box Enterprise van uw onderneming terecht, tenzij u een batchverzender bent. Als u geen toegangsbeheerder lokale beheerder hebt aangeduid die toegang heeft tot de beveiligde omgeving van het portaal, ontvangt u een papieren exemplaar per post.

Een notificatie betwisten

De notificatie geldt als het wettelijke bewijs dat u de aangifte correct hebt ingevuld.

Bent u het niet eens met de notificatie? Vanaf de ontvangst van de notificatie hebt u vijf werkdagen tijd om eventuele fouten via Dimona te verbeteren.

Voor vragen kan u terecht bij de cel Dimona van de RSZ:

Het personeelsbestand consulteren

Bijna onmiddellijk na verzending van de aangifte kunt u de gegevens van de aangifte en hun resultaten consulteren in het personeelsbestand. U heeft een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om het personeelsbestand te kunnen gebruiken.