Bijkomende informatie - 2019/1

Blader door de instructies

Personeel toepassingsgebied van de Sociale Zekerheid

Het loonbegrip

De beperkte onderwerping

De verplichtingen

De socialezekerheidsbijdragen

De verschuldigde bijzondere bijdragen

De bijdrageverminderingen

Richtlijnen voor het invullen van de multifunctione aangifte voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (DmfAPPL)

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector