Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Downloadbare versies - 2019/1

Administratieve instructies

Administratieve instructies

Bestanden

Beschrijving

Download volledig versie
Gepubliceerd op 28 februari 2019

Alle delen hieronder in één enkele pdf.

Download "De werkgevers"
Gepubliceerd op 28 februari 2019

De provinciale en plaatselijke besturen en hun toepasselijke stelsels.

Download "De personen"
Gepubliceerd op 28 februari 2019

Personeel toepassingsgebied van de Sociale Zekerheid.

Download "Het loonbegrip"
Gepubliceerd op 28 februari 2019

Het loonbegrip.

Download "Verplichtingen van en toezicht op de aangesloten besturen"
Gepubliceerd op 28 februari 2019

Verplichtingen van en toezicht op de aangesloten besturen.

Download "De verschuldigde bijdragen"
Gepubliceerd op 28 februari 2019

De verschuldigde bijdragen.

Download "De bijzondere bijdragen"
Gepubliceerd op 28 februari 2019

De verschuldigde bijzondere bijdragen.

Download "Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen"
Gepubliceerd op 28 februari 2019

Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen.

Download "Het invullen van de DmfAPPL"
Gepubliceerd op 28 februari 2019

Richtlijnen voor het invullen van de multifunctione aangifte voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (DmfAPPL)

Download "Het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector"
Gepubliceerd op 28 februari 2019

Het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector.

Download "Varia"
Gepubliceerd op 28 februari 2019

Varia.

Bijkomende informatie

 

Bestanden

Beschrijving

Download volledig versie
Gepubliceerd op 28 februari 2019

Een afzonderlijke pdf van de bijkomende informatie voor alle delen.