Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Downloadbare versies - 2018/4

Administratieve instructies

Administratieve instructies

Bestanden

Beschrijving

Download volledig versie
Gepubliceerd op 29 november 2018

Alle delen hieronder in één enkele pdf.

Download "De werkgevers"
Gepubliceerd op 29 november 2018

De provinciale en plaatselijke besturen en hun toepasselijke stelsels.

Download "De personen"
Gepubliceerd op 29 november 2018

Personeel toepassingsgebied van de Sociale Zekerheid.

Download "Het loonbegrip"
Gepubliceerd op 29 november 2018

Het loonbegrip.

Download "Verplichtingen van en toezicht op de aangesloten besturen"
Gepubliceerd op 29 november 2018

Verplichtingen van en toezicht op de aangesloten besturen.

Download "De verschuldigde bijdragen"
Gepubliceerd op 29 november 2018

De verschuldigde bijdragen.

Download "De bijzondere bijdragen"
Gepubliceerd op 29 november 2018

De verschuldigde bijzondere bijdragen.

Download "Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen"
Gepubliceerd op 29 november 2018

Tewerkstellingsmaatregelen en bijdrageverminderingen.

Download "Het invullen van de DmfAPPL"
Gepubliceerd op 29 november 2018

Richtlijnen voor het invullen van de multifunctione aangifte voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (DmfAPPL)

Download "Het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector"
Gepubliceerd op 29 november 2018

Het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector.

Download "Varia"
Gepubliceerd op 29 november 2018

Varia.

Bijkomende informatie


Bestanden

Beschrijving

Download volledig versie
Gepubliceerd op 29 november 2018

Een afzonderlijke pdf van de bijkomende informatie voor alle delen.