Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Sociale maatregelen

Naast fiscale maatregelen bestaan er voor personen met een handicap ook een aantal sociale tussenkomsten.

Als je van de FOD Sociale Zekerheid een tegemoetkoming krijgt, heb je recht op een sociaal voorkeurtarief voor gas en elektriciteit. De energieleveranciers passen dit meestal automatisch toe.

Je kan ook een sociaal telefoontarief aanvragen bij je aanbieder van telefoniediensten.

In Wallonië betaal je belastingen op je televisietoestel. Als persoon met een handicap hoef je dat kijkgeld niet te betalen.

Maakt je gezin gebruik van sociale huisvesting? In de meeste gewesten krijg je voorrang als kandidaat-huurder. Je hebt recht op een huursubsidie of op aanpassing van de woning. Vraag daarover meer informatie bij je socialehuisvestingsmaatschappij.

Wat en voor wie?

Het kijkgeld is een jaarlijkse belasting voor wie een televisietoestel heeft en in Wallonië woont. Er is een vrijstelling van betaling voor bepaalde groepen, zoals personen met een handicap.

Wat zijn de voorwaarden?

De wet over het kijk- en luistergeld voorziet vrijstelling voor bepaalde groepen. Zo kan een erkende invaliditeit van meer dan 80% aanleiding voor vrijstelling zijn. De volledige lijst van vrijgestelden vind je in de brochure Kijkgeld. Je kan een attest aanvragen via de website personen met een handicap. Wie erkend is als persoon met een handicap krijgt automatisch een attest.

Hoe vraag ik een vrijstelling kijkgeld aan?

De Waalse Overheidsdienst ontvangt het kijkgeld:

Direction générale opérationnelle de la fiscalité (DGO 7)
Département de la fiscalité spécifique
Avenue Gouverneur Bovesse 29, 5100 Namen (Jambes)
Tel.: 081 330 001
Fax: 081 330 201
E-mail: redevancetv@spw.wallonie.be

Een aanvraag voor vrijstelling richt je aan hen.

Ben je al erkend als persoon met een handicap?

De Waalse Overheidsdienst neemt dan contact op met de DG Personen met een handicap om het attest van de erkenning van je handicap elektronisch op te vragen. Je hoeft dus geen papieren attest meer te bezorgen.

Ben je nog niet erkend als persoon met een handicap?

Doe dan eerst een aanvraag tot erkenning op de website Personen met een handicap.

Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Als je recht heb op deze maatregel bezorgen we het attest elektronisch aan de bevoegde instantie (het Waals Gewest). Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen.

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.


Wat en voor wie?

Er zijn verschillende maatregelen voor sociale huisvesting van personen met een handicap. Ze verschillen per gewest. Het gaat doorgaans om voorrang voor de kandidaat-huurder, huurvermindering of maatregelen om de woning aan te passen aan de handicap. De doelgroep: huurders van een sociale woning met een gezinslid dat een ernstige handicap heeft.

Wat zijn de voorwaarden?

De maatregelen zijn bestemd voor huurders van een sociale woning met een gezinslid dat een ernstige handicap heeft. In elk gewest zijn er andere maatregelen en andere voorwaarden. Er zijn maatregelen voor sociale huisvesting, huursubsidie, installatiepremie en de aanpassingspremie voor je woning.

Hoe vraag ik de sociale huurprijs aan?

Je sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor kent de maatregel toe. Adressen vind je in de brochure Sociale huisvesting.

Ben je al erkend als persoon met een handicap? 

Dan ontving je van de DG Personen met een handicap een brief met deze beslissing. Bezorg een kopie van die brief aan je sociaal verhuurkantoor om te genieten van de sociale huurprijs.

Ben je nog niet erkend als persoon met een handicap?

Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt. 

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Je krijgt een brief met de beslissing van de DG Personen met een handicap. Een kopie van deze brief kan je bezorgen aan je sociaal verhuurkantoor om te genieten van de sociale huurprijs.

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.


Onlinediensten

Instellingen

Interessante links

Wat en voor wie?

Het sociaal telefoontarief is een korting:

  • van 50% op de installatiekosten (aansluiting op het netwerk),
  • van 40% op het abonnementsgeld met een maximumkorting van 8,40 euro per maand (op 1 internetabonnement, vaste lijn of gsm-abonnement),
  • van 3,10 euro per maand op de totale som van de gesprekskosten,

voor:

  • personen van 65 jaar of ouder, en
  • personen van 18 jaar of ouder met een handicap van minstens 66%.

Je vindt de verschillende kortingen per doelgroep op de pagina Sociaal tarief: waaruit bestaan die kortingen? op de website van het BIPT.

Wat zijn de voorwaarden?

Een samenvatting van de voorwaarden voor elke doelgroep vind je op de pagina Wie kan het sociaal tarief genieten? op de website van het BIPT. Bekijk zeker ook de brochure Tegemoetkomingen en andere maatregelen voor een overzicht van tegemoetkomingen en hoe je ze aanvraagt.

Je vindt de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociaal telefoontarief ook op de website van je aanbieder.

Hoe vraag ik het sociale telefoontarief aan?

Je doet de aanvraag bij je aanbieder. Meer informatie vind je op de pagina Welke operatoren verstrekken het sociaal tarief? op de website van het BIPT.

Ben je al erkend als persoon met een handicap?

Dan ontving je van de DG Personen met een handicap een brief met deze beslissing. Bezorg een kopie van die brief aan je telecomoperator om te genieten van het sociale telefoontarief.

Ben je nog niet erkend als persoon met een handicap?

Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Je krijgt een brief met de beslissing van de DG Personen met een handicap. Een kopie van deze brief kan je bezorgen aan je telecomoperator  om te genieten van het sociale  telefoontarief.

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijk werkers van de DG Personen met een handicap.


Onlinediensten

Instellingen

Interessante links

Onlinediensten

Interessante links