Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Wijziging van je situatie

Breng de FOD Sociale Zekerheid op de hoogte van elke wijziging in je situatie.

Je tegemoetkoming als persoon met een handicap wordt gebaseerd op je zelfredzaamheid (je gezondheidstoestand) en je gezinssituatie. Zodra een van de twee elementen sterk wijzigt, meld je dat aan de FOD Sociale Zekerheid. Je tegemoetkoming wordt dan aan de nieuwe situatie aangepast.

Zelfredzaamheid

Als je gezondheidssituatie verandert, kan dat een invloed hebben op je zelfredzaamheid. Een beperking van je zelfredzaamheid betekent dat je handicap je moeilijkheden bezorgt in de uitvoering van dagelijkse activiteiten.

Voorwaarden?

Je gezondheidssituatie en de graad van zelfredzaamheid moeten merkelijk gewijzigd zijn. De artsen van de DG Personen met een handicap nemen de uiteindelijke beslissing na een onderzoek.

Wat moet ik doen?

  • Verslechtert je zelfredzaamheid? Dan kan je een nieuwe aanvraag indienen. Dit overleg je best eerst met de maatschappelijk assistenten van het OCMW, je ziekenfonds, verenigingen van personen met een handicap of je gemeente.
  • Verbetert je zelfredzaamheid? Dan moet je dit ook melden. - Je medische situatie verandert - DG Personen met een handicap

 


Persoonlijke situatie

Het bedrag van je tegemoetkoming is onder meer afhankelijk van je gezinssituatie. Wanneer je situatie wijzigt (burgerlijke staat, adres, inkomsten, …) dan moet je deze wijzigingen melden. De wijziging kan een impact hebben op je tegemoetkoming of andere maatregelen.

Wanneer moet ik een wijziging melden?

Wanneer je persoonlijke situatie wijzigt, moet je dit aan de DG Personen met een handicap melden.

Hoe ga ik te werk?

Er zijn verschillende procedures voor verschillende situaties:

  • je burgerlijke staat wijzigt;
  • je gezinssituatie wijzigt;
  • je verhuist;
  • je schenkt of verkoopt eigendom;
  • je gaat naar de gevangenis of een instelling.

Je vindt de procedures op de website Personen met een handicap: Je persoonlijke situatie verandert


Onlinediensten