Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Fiscale maatregelen

Personen met een handicap genieten, telkens onder bepaalde voorwaarden, fiscale maatregelen om hen financieel te ondersteunen.

Personen met een handicap hebben recht op een vermindering van de onroerende voorheffing op hun gehuurde of eigen woning. De belastingvrije som voor hun personenbelasting wordt ook met een toeslag verhoogd. Daarnaast komen ze in aanmerking voor een verminderd btw-tarief van 6% bij de aankoop van een wagen of onderdelen voor die wagen, voor een vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling en een vrijstelling van verkeersbelasting.

Een aantal maatregelen geldt enkel in Vlaanderen. Ben je een persoon met een handicap en erf je van iemand die in Vlaanderen woonde? Dan hoef je minder successierechten te betalen. Je wordt ook vrijgesteld van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage op je waterfactuur en op de heffing op waterverontreiniging.

Wat en voor wie?

De maatregel geldt voor personen met een handicap. Ze bestaat uit:

 • een verminderd btw-tarief van 6% bij aankoop van een voertuig en later de teruggave van de betaalde btw,
 • een verminderd btw-tarief van 6% voor de aankoop van onderdelen, toebehoren en uitrustingsstukken, onderhouds- en herstellingswerken,
 • vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling,
 • vrijstelling van de verkeersbelasting.

Wat zijn de voorwaarden?

De maatregel is bestemd voor personen die:

 • volledig blind zijn, of
 • volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen, of
 • een amputatie van de bovenste ledematen ondergaan hebben (inclusief amputatie van beide handen vanaf de pols), of
 • een blijvende invaliditeit hebben van 50% of meer aan de onderste ledematen, of
 • oorlogsinvalide zijn (militair of burgerlijk) met een invaliditeitspensioen van 50% (voor de btw) of 60% (voor de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting).

De Directie-generaal Personen met een handicap bezorgt het attest van de handicap voor de personen die geen oorlogsinvalide zijn. De Gerechtelijk Geneeskundige Dienst (MEDEX) bezorgt de attesten voor oorlogsinvaliden.

Hoe vraag ik dit belastingvoordeel aan?

Heb je van de DG Personen met een handicap al het specifieke btw-attest voor voertuigen ontvangen (dat geeft recht op fiscale maatregelen voor je voertuig)?

Dan bezorgen we dat attest elektronisch aan de Federale Overheidsdienst Financiën en de dienst van de verkeersbelasting. Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen. 

Heb je van de DG Personen met een handicap nog geen specifiek btw-attest voor voertuigen ontvangen? 

Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Wat gebeurt er verder? 

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Als je recht heb op de fiscale maatregelen voor je voertuig, bezorgen we het attest elektronisch aan de Overheidsdienst Financiën en de dienst van de verkeersbelasting. Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen.

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.


Onlinediensten

Instellingen

Wat en voor wie?

Wie de inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgt, moet de saneringsbijdrage of de heffing op de waterverontreiniging niet betalen.

Wat zijn de voorwaarden?

De maatregel bestaat alleen in Vlaanderen.

Hij is voorbehouden aan personen met een handicap die:

 • de inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen,
 • de integratietegemoetkoming krijgen.

Meer informatie over die tegemoetkomingen vind je op de pagina Tegemoetkomingen op de website van de DG Personen met een handicap.

Hoe krijg ik deze vrijstelling?

Doe je een aanvraag bij de Vlaamse Milieumaatschappij of je lokale watermaatschappij. De contactgegevens vind je op je factuur. Om recht te hebben op de vrijstelling van de heffing voor waterverontreiniging moet je door de DG Personen met een handicap erkend zijn én een tegemoetkoming ontvangen.

Ben je al erkend als persoon met een handicap?

Dan kreeg je een algemeen attest “erkenning van de handicap”. Op dit algemeen attest vind je een aantal voorbeelden terug van maatregelen die je automatisch kan genieten door de erkenning van je handicap. Als je recht hebt op de vrijstelling op je waterfactuur, bezorgen we het attest elektronisch aan de bevoegde instantie (Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) of Aquaflanders) Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen. 

Ben je nog niet erkend als persoon met een handicap?

Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Als je recht hebt op de vrijstelling op je waterfactuur, bezorgen we het attest elektronisch aan de bevoegde instantie (Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)). Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen. 

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap. 


Onlinediensten

Instellingen

Interessante links

Wat en voor wie?

Wie de inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ontvangt moet de bovengemeentelijke saneringsbijdrage vermeld op de waterfactuur of de heffing op de waterverontreiniging niet betalen.

Wat zijn de voorwaarden?

De plaatselijke watermaatschappijen en/of de Vlaamse Milieumaatschappij kent de maatregel toe. De maatregel geldt alleen in Vlaanderen.

Hoe krijg ik deze vrijstelling?

Doe eerst een aanvraag bij de Vlaamse Milieumaatschappij of je lokale watermaatschappij. Je vindt hun gegevens op je waterfactuur. Om recht te hebben op de vrijstelling van de heffing voor waterverontreiniging moet je door de DG Personen met een handicap erkend zijn én een tegemoetkoming ontvangen.

Ben je al erkend als persoon met een handicap?

Dan kreeg je een algemeen attest “erkenning van de handicap”. Op dit algemeen attest vind je een aantal voorbeelden terug van maatregelen die je automatisch kan genieten door de erkenning van je handicap. Als je recht hebt op de vrijstelling op de heffing voor waterverontreiniging, bezorgen we het attest elektronisch aan de bevoegde instantie (Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) of Aquaflanders) Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen. 

Ben je nog niet erkend als persoon met een handicap?

Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Als je recht hebt op de vrijstelling op de heffing voor waterverontreiniging, bezorgen we het attest elektronisch aan de bevoegde instantie (Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) of Aquaflanders) Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen. 

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap. 


Onlinediensten

Instellingen

Wat en voor wie?

De maatregel bestaat uit een vermindering van de onroerende voorheffing en een toeslag op de belastingvrije som voor de personenbelasting voor personen met een handicap.

Wat zijn de voorwaarden?

De maatregel personenbelasting is bedoeld voor mensen bij wie, door feiten overkomen en vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar: 

 • de lichamelijke of geestelijke toestand het verdienvermogen heeft verminderd tot één derde of minder van wat een valide persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen; of
 • de gezondheidstoestand een volledig gebrek aan zelfredzaamheid, of een vermindering van ten minste 9 punten heeft veroorzaakt; of
 • het verdienvermogen na de periode van primaire ongeschiktheid die bepaald is in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, verminderd is tot één derde of minder; of
 • die, door een administratieve of gerechtelijke beslissing, tot ten minste 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt zijn verklaard.

De maatregel over de onroerende voorheffing is bestemd voor huurders of eigenaars die een handicap hebben of met gezinsleden die een handicap hebben.

Hoe vraag ik deze maatregelen aan?

Ben je al erkend door de DG Personen met een handicap, dan geeft het attest van je erkenning je recht op voordelen bij andere instanties. In de meeste gevallen neemt de DG Personen met een handicap zelf contact op met deze instanties. Als je recht heb op deze fiscale maatregelen bezorgen we het attest elektronisch aan de bevoegde instantie (FOD Financiën). Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen. 

Ben je nog niet erkend, doe dan eerst een aanvraag tot erkenning via de website DG Personen met een handicap. Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt. 

Wat gebeurt er verder? 

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Als je recht heb op deze fiscale maatregelen bezorgen we het attest elektronisch aan de bevoegde instantie (FOD Financiën). Je hoeft dus zelf geen papieren attest meer te bezorgen. 

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap. 


Onlinediensten

Instellingen

Interessante links

Wat en voor wie?

Personen met een zware handicap die erfgenaam zijn kunnen een vermindering van de successierechten krijgen. De overledene moet zijn laatste fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest hebben, want alleen daar geldt deze vermindering.

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet erkend zijn als zwaar gehandicapt: minstens 2/3 vermindering van het verdienvermogen en/of een score van 9 punten op zelfredzaamheid hebben. Je moet ook een tegemoetkoming ontvangen. Voor meer details lees de pagina Voordelen andere instanties op de website van de DG Personen met een handicap.

Hoe vraag ik een vermindering van successierechten aan?

De Directie-generaal Personen met een handicap bezorgt het attest.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën kent de maatregel toe.

Meer informatie?
Federale Overheidsdienst Financiën
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
Kadaster, Registratie en Domeinen
Koning Albert II-laan 33 bus 50
1030 BRUSSEL
02 572 57 57 (elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur)
https://financien.belgium.be/nl/
info.sq@minfin.fed.be


Instellingen

Onlinediensten