Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Evaluatie van je handicap of invaliditeit

Laat je handicap evalueren door de Directie-Generaal Personen met een Handicap om in aanmerking te komen voor tegemoetkomingen of andere maatregelen.

Vanaf 18 jaar komt een persoon met een handicap in aanmerking voor een aantal specifieke tegemoetkomingen of fiscale en sociale maatregelen. De voorwaarde is wel dat een arts de handicap onderzoekt en erkent. De dokter gaat bijvoorbeeld na welke moeilijkheden je ondervindt om te werken en hoe zelfredzaam je bent. De FOD Sociale Zekerheid kent je uiteindelijke vergoeding toe op basis van de bemerkingen van de dokter.

Je handicap laten erkennen

Wil je in aanmerking komen voor tegemoetkomingen of andere maatregelen? Dan moet je eerst je handicap laten evalueren in één van de medische centra van de Directie-generaal Personen met een handicap in je buurt.

Wat zijn de voorwaarden?

Bij volwassenen vanaf 18 jaar gaat de arts na of je door je handicap moeilijkheden ondervindt om te werken. Daarnaast gaat hij ook na hoe je handicap je dagelijkse activiteiten beïnvloedt.

Zodra we je elektronische aanvraag ontvangen, zal de DG Personen met een handicap de medische gegevens opvragen bij je behandelend arts. Om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden, word je mogelijk uitgenodigd voor een onderhoud in één van de medische centra.

Bepaalde of onbepaalde duur?

Mogelijk beslist de arts om je handicap maar voor een specifieke periode te erkennen omdat hij meent dat je medische situatie nog zal verbeteren. Dat is vaker het geval voor kinderen. Als je medische toestand stabiel is, zal hij beslissen om je handicap voor onbepaalde duur te erkennen.

Hoe vraag ik een erkenning aan?

Hoe de procedure van een aanvraag tot erkenning van je handicap precies verloopt, lees je in de rubriek Erkenning van je handicap op de website DG Personen met een handicap. Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Je krijgt een brief met de beslissing.

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap. 


Onlinediensten

Instellingen

Interessante links

Wie kan een statuut van nationale erkentelijkheid krijgen?

Je kunt het statuut van nationale erkentelijkheid van burgerlijk invalide van de oorlog 1940-1945 bekomen, als:

 • je een invaliditeitspensioen ontvangt volgens de wet van 15 maart 1954
 • je aanvraag voor een invaliditeitspensioen bij toepassing van de wet van 15 maart 1954 werd verworpen, hetzij omdat je invaliditeitsgraad onvoldoende is, hetzij omdat je lichaamsgebrek geen invaliditeit tot gevolg heeft,
 • je tijdelijk geen pensioen meer ontvangt, omdat je invaliditeitsgraad het vereiste minimum niet bereikte.

Uitleg bij de verschillende statuten vind je onder Statuten van nationale erkentelijkheid op de site van de Federale Pensioendienst.

Welke voordelen krijg ik als ik onder een statuut van nationale erkentelijkheid val?

Als je een statuut van nationale erkentelijkheid hebt, kun je onder bepaalde voorwaarden de volgende voordelen krijgen:

 • Kaart tot bewijs van erkenning voor een van de burgerlijke statuten van nationale erkentelijkheid
 • Levenslange rente
 • Eervolle onderscheidingen
 • Erediploma’s
 • Gratis openbaar vervoer
 • Voorrang bij de huur van sociale woningen
 • Voordelen bij het rust- en overlevingspensioen
 • Verkrijgen van de Belgische nationaliteit
 • Terugbetaling van het remgeld via de Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (HZIV) – Directie Oorlogsslachtoffers

Bepalingen bij de voordelen verbonden aan nationale erkentelijkheid vind je onder Voordelen van het statuut op de site van de Federale Pensioendienst.

Waar moet ik een aanvraag indienen voor een statuut nationale erkentelijkheid?

Elk statuut heeft een specifieke erkenningskaart. Die moet je aanvragen bij de Federale Pensioendienst. De plaats van aanvraag voor een voordeel hangt af van welk voordeel je wil.

Hoe je de verschillende statuten van nationale erkentelijkheid aanvraagt, lees je onder Aanvragen van het statuut op de site van de Federale Pensioendienst.


Onlinediensten

Instellingen

Onlinediensten