Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Vervoer en mobiliteit

Je hoeft omwille van een handicap niet thuis te blijven zitten. De FOD Sociale Zekerheid garandeert je mobiliteit zoveel mogelijk.

Voor wie zich door een handicap niet gemakkelijk kan verplaatsen, zijn er een aantal maatregelen. Die zijn er zowel voor mensen die hun eigen voertuig hebben, als voor zij die het openbaar vervoer gebruiken.

Wat en voor wie?

De maatregel is bestemd voor blinden of slechtzienden. De kaart waarborgt kosteloos vervoer voor de houder en de geleidehond, op de trein, de bus, de tram of de metro.

Wat zijn de voorwaarden?

Je bent blind of slechtziend, met een permanente invaliditeit van ten minste 90% ten gevolge van een aantasting van je gezichtsvermogen.

Daarnaast is er ook een gratis kaart voor de begeleider van een blinde of slechtziende (zie ook Gratis begeleiderskaart openbaar vervoer).

Periode

In principe is de verminderingskaart levenslang geldig. Er bestaan wel uitzonderingen: lees de publicatie Tegemoetkomingen en andere maatregelen (.pdf) van de DG Personen met een handicap.

Hoe vraag ik de verminderingskaart aan?

De Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid kent de maatregel toe en bezorgt de verminderingskaart. 

Hebben we je al erkend als volledig blind? 

Je kan de verminderingskaart aanvragen via het contactformulier op de website van de DG Personen met een handicap, via het 0800-nummer of per post. Zend ons ook het bewijs dat je recht hebt op de verminderingskaart of meld ons dat je al door ons erkend bent. We sturen de verminderingskaart per post op.

Hebben wij je nog niet erkend als volledig blind? 

Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Je krijgt een brief met de beslissing. We sturen de verminderingskaart per post op.

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook terecht bij een vereniging voor blinden of slechtzienden. Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap. 


Wat en voor wie?

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat geldt zowel voor chauffeurs als voor passagiers met een handicap. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart.

De kaart is persoonlijk en mag niet gebruikt worden als je niet zelf in het voertuig zit. Je moet je kaart vooraan in de auto op het dashboard leggen, met het symbool van de rolstoel goed zichtbaar.

War zijn de voorwaarden?

Je hebt recht op een parkeerkaart als:

 • je een blijvende invaliditeit hebt van 50% of meer (invaliditeit van de benen) of van 80% of meer (andere invaliditeit),
 • je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer,
 • je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd, of
 • je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert (zie de rubriek Parkeerkaart op de website DG Personen met een handicap).

Hoe krijg ik een parkeerkaart?

Er zijn twee mogelijke situaties met telkens een andere procedure.

Heb je al een dossier bij ons? Of heb je recht op de parkeerkaart omdat je oorlogsslachtoffer bent of een bewijs hebt van een andere instelling?

Je kan de parkeerkaart aanvragen via het contactformulier op de website van de DG Personen met een handicap, via ons 0800-nummer of per post. Zend ons ook het bewijs dat je recht hebt op de parkeerkaart of meld ons dat je al door ons erkend bent. Je kan ook terecht bij de maatschappelijk werkers van de DG Personen met een handicap die zitdagen houden in je buurt. We sturen de parkeerkaart per post op.

Heb je nog geen dossier bij ons en ook nog geen recht op de parkeerkaart?

Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt. 

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Je krijgt een brief met de beslissing. Je parkeerkaart wordt per post opgestuurd.

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je  kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.

Hoelang is de parkeerkaart geldig?

In de meeste gevallen is de parkeerkaart levenslang geldig. Als dat niet het geval is en je kaart vervalt, moet je dat negen maanden voor de vervaldatum melden.

Bij verlies, diefstal of schade vraag je een nieuwe kaart aan. Je krijgt een nieuwe kaart met nieuw serienummer, en je oude kaart wordt geblokkeerd. Stuur je beschadigde kaart naar de DG Personen met een handicap op zodra je de nieuwe kaart hebt ontvangen. Bij overlijden moet de parkeerkaart teruggestuurd worden.

Gebruik het contactformulier op de website van de DG Personen met een handicap of contacteer het contactcenter om verlies, diefstal of beschadiging te melden en een nieuwe kaart aan te vragen.


Onlinediensten

Instellingen

Interessante links

Wat en voor wie?

Met een gratis begeleiderskaart kan een persoon met een handicap gratis een begeleider meenemen op het openbaar vervoer. De begeleider reist dus gratis, in dezelfde klasse en op hetzelfde traject. De begeleider is een persoon of een geleidehond. De kaart is geldig op het volledig NMBS-net en op de lijnen van de regionale vervoersmaatschappijen De Lijn, de TEC en de MIVB.

Wat zijn de voorwaarden?

De kaart is voor mensen met een beperkte mobiliteit die niet alleen kunnen reizen en die ofwel:

 • getroffen zijn door een vermindering van zelfredzaamheid met ten minste 12 punten,
 • een integratietegemoetkoming van categorie 3 of hoger ontvangen,
 • getroffen zijn door een blijvende invaliditeit of een arbeidsongeschiktheid van minstens 80%,
 • een blijvende invaliditeit hebben die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en die ten minste 50% bedraagt, of
 • getroffen zijn door een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen.

De Directie-generaal Personen met een handicap:

 • beslist over de vermindering van zelfredzaamheid met ten minste 12 punten,
 • beslist over de toekenning van een integratietegemoetkoming van categorie 3 of hoger,
 • attesteert de volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen,
 • attesteert een blijvende invaliditeit die toe te schrijven is aan de onderste ledematen en die minstens 50% bedraagt.

Lees de pagina Voordelen van andere diensten op de website DG Personen met een handicap.

Hoe vraag ik de begeleiderskaart aan?

Meer informatie vind je op de pagina Kosteloze begeleider op de website van de NMBS.


Is er een tegemoetkoming voor mijn rolstoel, scooter of orthopedische driewieler?

Je ziekenfonds komt tegemoet in verschillende types van rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen (scooters, loophulpmiddelen, orthopedische driewielers).

De tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen is een bevoegdheid van de deelstaten.

Meer info:


Onlinediensten