Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Scenario 5 - Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden

Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdelijk, gedeeltelijk of volledig geschorst is, kunnen uitkeringen ontvangen voor de uren waarop ze werkloos zijn zonder loon, op voorwaarde dat de reglementaire voorwaarden vervuld zijn.

De volgende schorsingen zijn mogelijk: werkgebrek om economische redenen, slecht weer, technische stoornis, overmacht, medische overmacht, sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie of inhaalrust, werkloosheid als gevolg van een staking of lock-out, schorsing bedienden wegens werkgebrek.

Via de maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden (scenario 5) deelt de werkgever onder meer het aantal uren mee dat de werknemer in de loop van de maand werkloos is geweest.

In bepaalde situaties moet de werkgever voorafgaandelijk aan scenario 5 ook een scenario 2 uitvoeren. Voor meer informatie: Scenario 2 - Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden

Opgelet: Een werkgever die tijdelijke werkloosheid of schorsing van bedienden invoert wegens werkgebrek, is ook verplicht een aantal formaliteiten te vervullen tegenover:

  • de RVA (de tijdelijke werkloosheid of schorsing van bedienden wegens werkgebrek melden aan de RVA, en eventueel van het controleformulier C3.2A in het validatieboek inschrijven), en
  • de werknemers (maandelijks afleveren van een controleformulier C3.2A).

Voor meer informatie, zie Tijdelijke werkloosheid en validatieboek en Infobladen werkgevers tijdelijke werkloosheid Nieuw venster.

Technische informatie

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Nieuw venster, enz.) over ASR Werkloosheid is gegroepeerd in TechLib

Instructies voor de werkgever