Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Scenario 9 - Aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugd- of seniorvakantie

De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire voorwaarden voldoen, ter aanvulling van hun onvolledig aantal betaalde vakantiedagen, respectievelijk jeugd- of seniorvakantie kunnen nemen (zodat de totale periode van vakantie 4 weken kan bedragen).

Voor de vakantieperiodes die niet gedekt zijn door betaalde vakantie, kan een uitkering worden betaald ten laste van de werkloosheidsverzekering.

Via de aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugd- of seniorvakantie (scenario 9) maakt u de gegevens over vereist om na te gaan of de jonge of oudere werknemer recht heeft op respectievelijk jeugd- of seniorvakantie en om het dagbedrag van de uitkering te bepalen.

De gegevens om de jeugd- of seniorvakantie-uitkering effectief te berekenen en uit te betalen aan de werknemer, maakt de werkgever over via de maandelijkse aangifte uren jeugd- of seniorvakantie. Voor meer informatie: Scenario 10 - Aangifte uren jeugd- of seniorvakantie

Technische informatie

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Nieuw venster, enz.) over ASR Werkloosheid is gegroepeerd in TechLib

Instructies voor de werkgever