Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Scenario 2 - Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden

Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdelijk, gedeeltelijk of volledig, is geschorst, kunnen uitkeringen ontvangen voor de uren waarop ze werkloos zijn zonder loon.

De volgende schorsingen zijn mogelijk: werkgebrek wegens economische redenen, slecht weer, technische stoornis, overmacht, medische overmacht, sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie of inhaalrust, werkloosheid als gevolg van een staking of lock-out, schorsing bedienden wegens werkgebrek.

Via de "aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden" (scenario 2) maakt de werkgever de gegevens over om het recht op uitkeringen en het dagbedrag te bepalen.

Voor de maandelijkse berekening van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid maakt de werkgever de gegevens over via de maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid (scenario 5). Voor meer informatie: Scenario 5 - Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden


Opgelet: Een werkgever die overgaat tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden wegens werkgebrek, is ook verplicht een aantal formaliteiten te vervullen ten opzichte van:
  • de RVA: mededelen van de tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden wegens werkgebrek aan de RVA en eventueel inschrijven van het controleformulier C3.2A in het validatieboek
  • de werknemers: maandelijks afleveren van een controleformulier C3.2A

Voor meer informatie zie Tijdelijke werkloosheid en validatieboek en Infobladen werkgevers tijdelijke werloosheid Nieuw venster.

Technische informatie

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Nieuw venster, enz.) over ASR Werkloosheid is gegroepeerd in TechLib

Instructies voor de werkgever