Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
ASR - Werkloosheid

Scenario 1 - Aangifte einde arbeidsovereenkomst of werkloosheid met bedrijfstoeslag / Arbeidsbewijs

Via de "aangifte einde arbeidsovereenkomst of werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen)" (scenario 1) maakt de werkgever de gegevens over om het recht op uitkeringen volledige werkloosheid of op werkloosheid met bedrijfstoeslag te bepalen.

Deze aangifte bevat een rubriek "mini-DmfA(PPL)" via dewelke de werkgever arbeidstijdgegevens meedeelt voor nog niet-aanvaarde of ingediende kwartaalaangiften.

De werknemer moet een uitkeringsaanvraag indienen bij zijn uitbetalingsinstelling met het papieren formulier C4 ASR werkloosheidsbewijs Nieuw venster (of C4 ASR-SWT Nieuw venster) waarop ook de werkgever nog bepaalde gegevens moet invullen. In bepaalde situaties moeten de werkgever en de werknemer een papieren  bijlage C4-Generatiepact Nieuw venster invullen.

Technische informatie

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen gestructureerde bijlagen (Nieuw venster), enz.) over ASR Werkloosheid is gegroepeerd in TechLib