Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Scenario 10 - Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire voorwaarden voldoen, ter aanvulling van hun onvolledig aantal betaalde vakantiedagen, respectievelijk jeugd- of seniorvakantie kunnen nemen (zodat de totale periode van vakantie 4 weken kan bedragen).

Voor de vakantieperiodes die niet gedekt zijn door betaalde vakantie, kan een uitkering worden betaald ten laste van de werkloosheidsverzekering.

Via de maandelijkse aangifte uren jeugd- of seniorvakantie (scenario 10) deelt u het aantal vakantie-uren per maand mee. Op basis hiervan berekent en betaalt de sector werkloosheid de uitkering.

In bepaalde situaties moet de werkgever voorafgaandelijk aan scenario 10 een aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugd- of seniorvakantie verrichten. Voor meer informatie: Scenario 9 - Aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugd- of seniorvakantie.

Technische informatie

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Nieuw venster, enz.) over ASR Werkloosheid is gegroepeerd in TechLib

Instructies voor de werkgever