Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Scenario 3 - Aangifte aanvang deeltijdse arbeid

Werknemers die volledige werkloosheid vermijden door deeltijds te werken, kunnen vragen om in werkloosheidsverzekering dezelfde rechten als een voltijdse werknemer te behouden of te verkrijgen en/of om de inkomensgarantie-uitkering te ontvangen.

Op aanvraag van de werknemer maakt de werkgever de gegevens over die nodig zijn om te bepalen of de werknemer het statuut van werknemer met behoud van rechten kan genieten en/of de inkomensgarantie-uitkering kan ontvangen.
De werkgever doet dit via het scenario 3 “aangifte aanvang deeltijdse arbeid”.

Indien de werknemer recht heeft op de inkomensgarantie-uitkering bovenop zijn deeltijds loon, moet de werkgever, aan het einde van elke maand, eveneens de gegevens overmaken zodat de sector werkloosheid het bedrag van de inkomensgarantie-uitkering kan berekenen en uitbetalen aan de werknemer.
De werkgever doet dit via het scenario 6 “maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering”.

Voor meer informatie: Scenario 6 - Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering

Technische informatie

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Nieuw venster, enz.) over ASR Werkloosheid is gegroepeerd in TechLib

Instructies voor de werkgever