Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

De systeemverbeteringen

voor: provinciale en plaatselijke besturen

12/08/2022: Geleidelijke uitdoving van de DmfAPPL

Sinds 1 januari 2022 zijn de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten ge´ntegreerd in de RSZ-processen. Voor periodes vanaf het 1ste kwartaal van 2022 moet u de aangifte voor loon- en prestatiegegevens doen in DmfA.

Let wel:

De loon- en prestatiegegevens van de periodes tot en met het 4de kwartaal 2021 moeten aangegeven worden in DmfAPPL.

Mogelijke wijzigende aangiften voor de loon- en prestatiegegevens van de periodes tot en met het 4de kwartaal 2021 moeten nog steeds opgesteld worden via de DmfAPPL.

Systeemverbeteringen, al dan niet met aanwezige te valideren gegevens, maken het mogelijk om een diagnose te stellen op het niveau van natuurlijke personen of op het niveau van bijdragen niet gebonden aan natuurlijke personen.

  • De elementen (werknemerslijn of bijdragen betreffende natuurlijke personen) waarbij geen enkel gegeven dient te worden gevalideerd, worden zekere elementen genoemd.
    Deze elementen kunnen nul, één of meer zekere verbeteringen hebben.
    Ze hebben dus niet noodzakelijk een verbeterd deel.
  • De elementen waarbij er minstens één te valideren gegeven is, worden te valideren elementen genoemd.
    Deze elementen kunnen zekere verbeteringen bevatten. Ze hebben dus niet noodzakelijk een verbeterd deel.

Aangezien bepaalde controles uitgevoerd worden op het geheel van de werknemerslijnen, wordt de diagnose vervolgens gesteld op het niveau van natuurlijke personen.
De natuurlijke personen voor wie er geen enkele werknemerslijn te valideren is, wordenzeker genoemd.
De natuurlijke personen voor wie er ten minste één werknemerslijn te valideren is, worden te valideren genoemd.

Samengevat:
De natuurlijke personen en bijdragen niet gebonden aan een natuurlijke persoon worden automatisch verwerkt. De eventuele verbeteringen worden onmiddellijk na het aangegeven deel geladen.
De natuurlijke personen en bijdragen niet gebonden aan een natuurlijke persoon worden in een te valideren voorstel gezet dat de medewerkers van de RSZ dienen te onderzoeken. Deze voorstellen kunnen worden geweigerd of aanvaard, met eventueel een wijziging door de medewerker.